Politik

62498_t.jpg

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
Svenska riksdagsgruppen
20.02.2018 kl. 15:00
62487_t.jpg

Cynisk maktpolitik ska inte styra när landskapsvalet hålls

Landskapsvalet bör kopplas ihop med riksdagsvalet, säger riksdagsledamot Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
20.02.2018 kl. 08:37
62451_t.jpg

Arbetet för riksåttan gav resultat

Vinterunderhållet av riksväg 8 klassas upp hela vägen från Vasa till Karleby till nivå 1s. Uppklassningen innebär att det redan från och med första mars kan synas bättre underhåll av vägen. Tidigare har enbart delar av vägen varit på nivå 1s. 
Anna-Maja Henriksson
16.02.2018 kl. 14:56

Vargen ut, EGTS in

Efter årsskiftet och presidentvalet förflyttas politikens fokus igen mera mot inrikesärenden.
Joakim Strand
18.02.2018 kl. 07:41
62444_t.jpg

Regeringen måste göra mer för att tillgodose de språkliga rättigheterna

Riksdagen behandlade regeringens språkberättelse. Den ger en bekymmersam bild av språkklimatet i Finland. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist stod för gruppens inlägg i riksdagsdebatten
Thomas Blomqvist
16.02.2018 kl. 11:59
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets