Politik

Staten i staten

Finlands ekonomi växer i år tre procent, beräknar finansministeriet. Nästa år avtar takten till 1,7 procent och 2020 till 1,6 procent. Men: tillväxt är det i alla fall. Och tillväxt är klart bättre än den motsats vi fick uthärda under nästan tio år i följd, efter finanskrisen, som började hösten 2008.
Stefan Wallin
11.10.2018 kl. 06:15
65650_t.jpg

Hårt slag för Västnyland

Nu måste vi i snabb takt utreda vilka möjligheter det finns att få statligt stöd för den strukturomvandling SSAB-nedstängningen för med sig, säger Blomqvist
Thomas Blomqvist
05.10.2018 kl. 12:57
65648_t.jpg

Minister Häkkänen bär nu ansvaret för sametingslagen

Ända sedan utlåtanderundan har den nya sametingslagen stampat på stället, konstaterar riksdagsledamot Eva Biaudet
Eva Biaudet
04.10.2018 kl. 16:55
65646_t.jpg

Svik inte fiskerinäringen

Beslutet om att höja minimimåttet för gös är ohållbart och fel mot yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
Mikaela Nylander
05.10.2018 kl. 12:53
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets