Politik

Världen behöver FN och FN behöver förnyas

Där vajar de för vinden på sydöstra Manhattan i New York. 193 flaggor som representerar alla de nationer som är medlemmar av FN. Det är starkt att se praktiskt hela världen samlad på ett och samma ställe.
Anna-Maja Henriksson
19.11.2017 kl. 11:26
61181_t.jpg

Chockhöjningen av Sveriges nya farledsavgifter försvårar sjöfarten mellan Finland och Sverige

Sjöfartsverket i Sverige presenterade tidigare i veckan nya farledsavgifter för sjöfarten. Sverige har full laglig rätt att fastställa farledsavgifter i egna vatten. Det är ändå viktigt att minnas att avgifterna får konsekvenser också utanför Sveriges gränser.
Mats Löfström
17.11.2017 kl. 16:28
61148_t.jpg

Huvudstadsregionen behöver en satsning på kustbanan

Pendlarna på kustbanan har det inte lätt. Sedan mars 2016 har tågen åkt förbi hållplatserna i Mankby och Bobäck i Kyrkslätt, efter att HRT:s styrelse i november 2015 beslöt att dra in bägge.
Anders Adlercreutz
17.11.2017 kl. 14:30

Ett bättre alternativ

I onsdags presenterade oppositionspartierna sina alternativa budgetförslag, så kallade skuggbudgeter. SFP:s skuggbudget är ett omfattande dokument på nästan femtio sidor som det tagit flera månader att arbeta fram
Mats Nylund
19.11.2017 kl. 06:56
61132_t.jpg

En marknadsbaserad stödform är välkommen

Regeringen föreslår ett nytt stödsystem för förnybar energiproduktion i form av ett teknikneutralt anbudsförfarande.
Anders Adlercreutz
16.11.2017 kl. 15:48
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets