Politik

64892_t.jpg

Henriksson oroad över polisens resurser

Situationen med polisens otillräckliga resurser är ohållbar och har tillåtits pågå redan en längre tid.
Anna-Maja Henriksson
18.08.2018 kl. 16:19
64792_t.jpg

Var blev satsningarna på jordbruket, klimatet och utbildningen?

Anna-Maja Henriksson
09.08.2018 kl. 11:37
64707_t.jpg

18, 12 eller 5 landskap? 

18 landskap var det antal som Centern och Samlingspartiet kom överens om i sin berömda kohandel kring vård- och landskapsreformen en mörk höstkväll 2015.
Anna-Maja Henriksson
27.07.2018 kl. 15:56
64541_t.jpg

Henriksson bekymrad över läget i riksdagen - manar till sans!

Det är med stor bedrövelse jag följt med de senaste svängarna i riksdagen kring oenigheten om social- och hälsovårdsutskottets tidtabell för vårdreformen. Nu behöver man lugna ner sig och hitta tillbaka till ett konstruktivt diskussionsklimat, säger Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
Anna-Maja Henriksson
21.06.2018 kl. 14:15

Nylander och Strand: Förbättrade möjligheter till skyddsjakt på skarv måste påskyndas

Riksdagens jordbruksutskott anser att skyddsjakt på vitkindad gås och skarv ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen.
Mikaela Nylander och Joakim Strand
21.06.2018 kl. 11:16
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets