Politik

66233_t.jpg

 Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider
Thomas Blomqvist
09.11.2018 kl. 13:06
66195_t.jpg

Vårdreformen innehåller fortfarande flera orosmoment

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har i dag blivit klart med sina betänkanden till vård- och landskapsreformen. Riksdagsledamoten och medlemmen i utskottet Veronica Rehn-Kivi förhåller sig skeptisk till huruvida reformen kommer att uppnå de målsättningar man ställt
Veronica Rehn-Kivi
07.11.2018 kl. 14:39

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
Svenska riksdagsgruppen
07.11.2018 kl. 14:44
66153_t.jpg

Nästa regeringen behöver ministrar som bryr sig om svenskan

Anna-Maja Henriksson
06.11.2018 kl. 09:15
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets