Svenska riksdagsgruppen består under valperioden 2015 - 2018 av tio riksdagsledamöter; nio från Svenska folkpartiet samt Ålands ledamot. Tre ledamöter kommer från Vasa valkrets, fyra från Nylands valkrets och en vardera från Helsingfors, Egentliga Finlands och Ålands valkretsar.

Svenska riksdagsgruppen leds av sitt presidium

  • Gruppordförande Thomas Blomqvist
  • Första vice ordförande Eva Biaudet
  • Andra vice ordförande Mats Löfström

 

Du når Svenska riksdagsgruppen genom att ringa riksdagens växel (09) 4321 och be dem förena till önskad riksdagsledamot eller tjänsteman. Du kan också kontakta oss via e-post fornamn.tillnamn@riksdagen.fi.

Grupper kan också kontakta oss för besök i riksdagen.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2017-2018 (pdf) 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2016-2017 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERA?TTELSE 2013 - 2014 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-2013 (PDF)

Frågor och svar

 

Varför heter ni Svenska riksdagsgruppen och inte SFP:s riksdagsgrupp?

Svenska riksdagsgruppen bildades 1907 under den autonoma tiden. Under årens lopp har gruppen haft många medlemmar som inte hört till SFP. Bland dem t.ex. flera obundna ledamöter samt Ålands ledamöter som valt att sitta i gruppen. Därför har vi från första början valt att inte heta SFP:s riksdagsgrupp.

 

När väljer man ordförande?

Gruppen väljer ordförande då varje nytt riksdagsår börjar.

 

Hur ofta sammanträder riksdagsgruppen?

Gruppen möts en gång i veckan, på torsdagar kl. 14.00 till 16.00.

 

HISTORIA

 

Första lantdagsvalen hölls 1907. Den allmänna rösträttsåldern blev 24 år och kvinnlig rösträtt infördes 1906 som första land i Europa och tredje i världe, kvinnor kunde också väljas till ledamöter. De röstberättigade ökade från 100,000 till en miljon.

Svenska riksdagsgruppen bildades 1907 och fick vid första valet 24 ledamöter. Gruppen har sedan dess medverkat i 50 av landets 73 regeringar. Gruppen har innehaft både statsministerposten (bla. Törngren 1954) och utrikesministerportföljen (Aminoff 76-77, Stenbäck 82-83).

Kansli

Riksdagsgruppens kansli stöder riksdagsgruppen i sin verksamhet.

Utöver dessa assisteras riksdagsledamöterna i sitt arbete av personliga assistenter.


Henrik Stenbäck
Generalsekreterare

09-432 3251, 050-334 5014

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Allmän politisk beredning

 


Otto Andersson
Tf seniorrådgivare

09-432 3255

040-678 7277

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Politisk sakkunnig


Hanna Seppä

tf lagstiftningssekreterare

09- 432 3254

040-730 3562

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Juridisk rådgivning i lagstiftningsarbete


Christel Liljeström
Riksdagssekreterare

09-432 3252

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Besök och inbjudningar, allmän förvaltning, ekonomi