Svenska riksdagsgruppen består under valperioden 2023- 2026 av tio riksdagsledamöter; nio från Svenska folkpartiet samt Ålands ledamot. Fyra ledamöter kommer från Vasa valkrets, tre från Nylands valkrets och en vardera från Helsingfors, Egentliga Finlands och Ålands valkretsar.

Svenska riksdagsgruppen leds av sitt presidium

  • Gruppordförande Otto Andersson
  • Första vice ordförande Mats Löfström
  • Andra vice ordförande Anders Norrback

Svenska riksdagsgruppen representeras i regeringen av justitieminister Anna-Maja Henriksson, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och  Motions- idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Du når Svenska riksdagsgruppen genom att ringa riksdagens växel (09) 4321 och be dem förena till önskad riksdagsledamot eller tjänsteman. Du kan också kontakta oss via e-post fornamn.tillnamn@riksdagen.fi.

Grupper kan också kontakta oss för besök i riksdagen.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023-2024

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022-2023

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021-2022

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-2021

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018-2019 (pdf) 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2017-2018 (pdf) 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2016-2017 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERA?TTELSE 2013 - 2014 (PDF)

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-2013 (PD

Frågor och svar

 

Varför heter ni Svenska riksdagsgruppen och inte SFP:s riksdagsgrupp?

Svenska riksdagsgruppen föregick av Svenska lantdagsgruppen. Den här hade sin grund i Svenska partiets grupp under 1800-talet och då Svenska folkpartiet grundades år 1906 bibehölls Svenska lantdagsgruppen som gruppens namn. Då lantdagen bytte namn till riksdag år 1919 bytte följaktligen gruppen namn till Svenska riksdagsgruppen som sedan dess fungerat som riksdagsgruppens namn trots att det inte motsvarar partiets namn. Sedan 1948 har Åland haft en egen valkrets och en åländsk ledamot som varit medlem av Svenska riksdagsgruppen. Emedan de finländska partierna inte kan ha kandidater på Åland har även namnet "Svenska riksdagsgruppen" setts som lämplig för gruppen som omspänner såväl SFP:s ledamöter som Ålands ledamot. 

 

När väljer man ordförande?

Gruppen väljer ordförande då varje nytt riksdagsår börjar.

 

Hur ofta sammanträder riksdagsgruppen?

Gruppen möts en gång i veckan, på torsdagar kl. 14.00 till 16.00.

 

HISTORIA

 

Första lantdagsvalen hölls 1907. Den allmänna rösträttsåldern blev 24 år och kvinnlig rösträtt infördes 1906 som första land i Europa och tredje i världe, kvinnor kunde också väljas till ledamöter. De röstberättigade ökade från 100,000 till en miljon.

Svenska riksdagsgruppen bildades 1907 och fick vid första valet 24 ledamöter. Gruppen har sedan dess medverkat i 50 av landets 73 regeringar. Gruppen har innehaft både statsministerposten (bla. Törngren 1954) och utrikesministerportföljen (Aminoff 76-77, Stenbäck 82-83).

Kansli

Riksdagsgruppens kansli stöder riksdagsgruppen i sin verksamhet.

Utöver dessa assisteras riksdagsledamöterna i sitt arbete av personliga assistenter.


Hanna Seppä
Generalsekreterare

040 - 730 3562

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Allmän politisk beredning

 

Jade Malmi

lagstiftningssekreterare

 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Lagberedning och juridiskt stöd

 

Christel Liljeström
Riksdagssekreterare

050 - 308 2460

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Besök och inbjudningar, allmän förvaltning, ekonomi