SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Europa- och ägarstyrningsminister
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3004

gsm 044-9810 191

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.andersadlercreutz.fi

Assistent
Benina Uotinen
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050 431 8635

förnamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Kontaktuppgifter

gsm 050-3633 112

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Annika Kuoppamäki
Kontaktuppgifter (assistent)

tel +358 50 3682817

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Egentliga Finland
Riksdagsledamot, Idrotts- och ungdomsminister
Kontaktuppgifter

tfn. 09 432 3137

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Gunilla Granberg
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050 470 6335

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Helsingfors valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3015

www.evabiaudet.fi

Assistent
Johanna Mantere
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09 432 4015

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
riksdagsledamot, Undervisningsminister, SFP:s ordförande
Kontaktuppgifter

 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.anna-maja.fi

Assistent
Frida Sigfrids
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050 5629023.

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordföranden
Kontaktuppgifter

tfn. 09 432 3056

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Jan-Erik Kress
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn. 09 432 4056 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn. 09 432 3146

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Frida Sigfrids
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050 5629023.

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3166

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Alina Ivars
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn +358 50 355 5504

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

gsm 050-356 0865

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Anna Oksanen
Kontaktuppgifter (assistent)

gsm 050 - 4362 189

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3090

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Ida Slöör
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050 441 3039

fornamn.efternamn@riksdagen.fi