SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3004

gsm 044-9810 191

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

 

www.andersadlercreutz.fi

Assistent
Crista Grönroos
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09- 432 4004

förnamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Helsingfors valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3015

 

www.evabiaudet.fi

Assistent
Karin Ringbom
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4015

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3008

gsm 050-512 1776

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

http://www.thomasblomqvist.fi

 

Assistent
Anni Dahlén
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4008

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
riksdagsledamot, SFP:s ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09- 432 3113

gsm 050-512 2377

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.anna-maja.fi

Assistent
Lisa Palm
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4113

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3090

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Valter Huldén
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4090

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3029

gsm 050-511 3029

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

 

http://www.nylandermikaela.fi

 

Assistent
Emilia Mattsson
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4029

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Rikdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3091

gsm 050-512 2191

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.matsnylund.fi

Assistent
Mikaela Wickman
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4091

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nyland
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-4321

gsm 050-344 5031

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Vilhelm Forss
Kontaktuppgifter (assistent)

puh 09-432 4027

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3166

 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Linda Rönnqvist
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4166

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Egentliga Finlands valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3011

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.stefanwallin.fi

Assistent
Oscar Byman
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4011

fornamn.efternamn@riksdagen.fi