Politik

Fri handel tillgång för små länder

Den internationella handeln har de senaste 50 åren vuxit nästan oavbrutet.
Mats Löfström
19.05.2018 kl. 07:51

Vi kräver bättre än så!

På torsdagen gav riksdagens finansutskott sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen.
Mats Nylund
20.05.2018 kl. 07:45
64054_t.jpg

Ministeriet saknar förståelse för kommunernas mögelskoleproblem

I dagens läge finns det en stor risk för att kommuner vars ekonomi är dålig väljer att reparera en rivningsfärdig skolbyggnad i stället för att riva den.
Anders Adlercreutz
18.05.2018 kl. 13:33
64008_t.jpg

Riksdagens förvaltningsutskott går som katten kring het gröt i vårdreformen

Social- och hälsovårdsreformen pressas som bäst i rasande takt igenom utskotten i riksdagen.
Anders Adlercreutz
17.05.2018 kl. 11:46
64011_t.jpg

Lämna rådgivningstjänsterna utanför valfriheten!

Den finländska barn- och mödrarådgivningen når i dag 99 procent av familjerna. Systemet hör till de mest utvecklade och jämlikaste rådgivningstjänsterna i världen.
Veronica Rehn-Kivi
16.05.2018 kl. 15:51
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets