Politik

SOINI HAR AGERAT I STRID MED FINLANDS LINJE

– Minister Soini har fört fram sina egna privata åsikter på ett sätt som står i strid med Finlands utrikespolitiska linje, där kvinnors och flickors rättigheter är viktiga element.
Eva Biaudet och Thomas Blomqvist
20.09.2018 kl. 11:41
65390_t.jpg

Ålands befolkningsökning måste beaktas i Ålands klumpsumma

Ålänningar är skatteskyldiga till staten precis på samma grunder som övriga finländare. Med en sysselsättningsgrad på nästan 82 % (i jämförelse med 72 % i landet som helhet) och arbetslöshet på 3,3 % är Åland mycket goda skattebetalare.
Mats Löfström
19.09.2018 kl. 12:00
65382_t.jpg

De stora reformerna flyttas över till nästa regerings bord

Nyckeltalen inom ekonomin är positiva, men trots det visar statsbudgeten fortsättningsvis ett stort underskott.
Anders Adlercreutz
18.09.2018 kl. 16:45
65365_t.jpg

Henriksson efterlyser friskhetsreform

Anna-Maja Henriksson
18.09.2018 kl. 13:02

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
Svenska riksdagsgruppen
18.09.2018 kl. 13:00
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets