Politik

63349_t.jpg

Lantmäteriutbildning på svenska

Anna-Maja Henriksson
06.04.2018 kl. 13:27
63348_t.jpg

Det behövs utbildning av lantmäteriingenjörer på svenska

Det finns inte tillräckligt med lantmäteriingenjörer som kan svenska och för närvarande ges ingen sådan utbildning på svenska.
Anna-Maja Henriksson
06.04.2018 kl. 13:24
63328_t.jpg

Vi borde kunna bättre

Mats Nylund besviken på företagsstödgruppens tillkortakommande
Mats Nylund
05.04.2018 kl. 12:53

De förhatliga företagsstöden

En parlamentarisk arbetsgrupp är ett bra redskap för att hitta samförstånd mellan politiska partier om frågor som sträcker sig längre än en regeringsperiod.
Mats Nylund
04.04.2018 kl. 15:07
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets