Politik

66394_t.jpg

Jämställdhet i idrott - mera än vackra ord

Riksdagen behandlade idag första redogörelsen om idrottspolitik. Kulturutskottets representant Nylander höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.
Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 15:00

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
Svenska riksdagsgruppen
20.11.2018 kl. 14:56
66385_t.jpg

Barnens rättigheter är vuxnas ansvar

Hur framtiden ser ut hänger på de förutsättningar vi ger de kommande generationerna. I enlighet med FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett gott liv. Något alltför många barn runt om i världen, och även i Finland, tyvärr inte har.
Anna-Maja Henriksson
20.11.2018 kl. 11:47
66383_t.jpg

En fungerande arbetsmarknad kräver flexibla utbildningsmöjligheter

Arbetsmarknaden har debatterats flitigt de senaste veckorna. Som alltid då det uppstår en kraftigt polariserad debatt hamnar de verkligt stora frågorna i skymundan.
Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 11:43

Ett barnvänligt Finland förutsätter aktivt arbete på kommunal nivå

Idag den 20 november infaller barnkonventionens dag.
Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist
19.11.2018 kl. 15:14
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets