Politik

65625_t.jpg

Riksdagen går inte i regeringens koppel

Enligt Helsingin Sanomat har De blå framtids ledamot Vesa-Matti Saarakkala idag i social- och hälsovårdsutskottet föreslagit att det halvfärdiga betänkandeutkastet om valfriheten skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.
Anna-Maja Henriksson
03.10.2018 kl. 14:46

SVENSKA RIKSDAGSGRUPPEN LÄMNADE IN 64 BUDGETMOTIONER

Svenska riksdagsgruppen har lagt grunden för sin alternativa budget 2019. Gruppen har lämnat in totalt 64 budgetmotioner. Motionerna är en början till arbetet med att presentera en skuggbudget med bättre politik än regeringens.
Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
01.10.2018 kl. 14:36
65573_t.jpg

Mikaela Nylander: Satsa på bättre ljudmiljöer

Ljudmiljöerna påverkar mycket. Det är inte enbart personer med hörselskada eller – nedsättning som påverkas negativt av dåliga ljudmiljöer, framhåller Svenska hörselförbundets ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander.
Mikaela Nylander
01.10.2018 kl. 13:07

Adlercreutz och Blomqvist vill ha resurser för Kustbanan

Järnvägsspåret behöver en grundförbättring och dubbla spår på åtminstone en del av sträckorna. Genom förbättringsåtgärder kunde flera tågturer köras och förbindelserna för både kommuninvånarna och företagen skulle bli snabbare
Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist
01.10.2018 kl. 13:02
65511_t.jpg

Vad händer nu med sametingslagen?

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken över att sametingslagen inte kommer att förnyas under denna regeringsperiod.
Anna-Maja Henriksson
27.09.2018 kl. 16:42
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets