Politik

Unga killars marginalisering måste tas på allvar

SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist efterlyser åtgärder för att motverka pojkars och unga mäns marginalisering.
Anders Adlercreutz ja Thomas Blomqvist
07.06.2018 kl. 17:00

Skillnader mellan Sverige och Finland inom jordbruket

Under veckan som gick hade jag möjlighet att delta i Sverige på de svenska böndernas producentorganisations LRF:s riksförbundsstämma
Mats Nylund
03.06.2018 kl. 07:10

UEFA och EGTS sätter Vasa på kartan

På den globala spelplanen har diskussionen gått het beträffande president Donald Trumps beslut att införa tullar på stål och aluminium.
Joakim Strand
03.06.2018 kl. 08:09
64243_t.jpg

Det måste utbildas fler svenskspråkiga studiehandledare – men nya gymnasielagen är annars bra

De största utmaningarna hänför sig till den otillräckliga finansieringen och tillgången till behöriga svenskspråkiga studiehandledare.
Mikaela Nylander
01.06.2018 kl. 13:06
64300_t.jpg

Regeringspartierna fick en ordentlig bakläxa

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson konstaterar att regeringspartierna fick en ordentlig bakläxa i och med grundlagsutskottets utlåtande om valfriheten.
Anna-Maja Henriksson
01.06.2018 kl. 16:37
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets