Pressmeddelanden

Kvinnors lika rättigheter är allas ansvar

Thomas Blomqvist
08.03.2023 kl. 10:00

Nu kan vi helt utrota cancerformer förorsakade av papillomviruset!

Veronica Rehn-Kivi
03.03.2023 kl. 12:05

Bred enighet i riksdagen för Nato-medlemskap 

Thomas Blomqvist
01.03.2023 kl. 14:29

Finland har nu gjort sitt. Dags för Turkiet och Ungern att följa efter

Anders Adlercreutz
01.03.2023 kl. 14:27

Äntligen har vi en ny funktionshinderservicelag!

Veronica Rehn-Kivi
01.03.2023 kl. 16:16

Ukrainas sak är vår

Thomas Blomqvist
24.02.2023 kl. 11:39

En sorgens dag för samerna och grundlagsutskottet!

Anna-Maja Henriksson
24.02.2023 kl. 17:20

Dispensförfarandet för stamvårdande jakt av varg skall tydliggöras

Anders Norrback
23.02.2023 kl. 12:56

Regeringens ambitiösa jämställdhetsarbete ger resultat

Thomas Blomqvist
23.02.2023 kl. 11:11

Hög självförsörjning viktig beredskapsförmåga

Thomas Blomqvist
19.02.2023 kl. 10:38

Nyland behöver fler högskoleplatser

Anders Adlercreutz
18.02.2023 kl. 09:40

Väte, en stor möjlighet för Finland

Thomas Blomqvist
09.02.2023 kl. 14:33

Användningen av lönesubventioner förenklas

Anders Norrback
09.02.2023 kl. 17:59

Krisstödet för jordbruket är nödvändigt

Thomas Blomqvist
09.02.2023 kl. 16:57

Kriser kostar och nu behövs fokus på tillväxt

Sandra Bergqvist
08.02.2023 kl. 16:56

Nolltolerans mot sexuella trakasserier

Thomas Blomqvist
08.02.2023 kl. 16:52

Vi behöver ett företagardiplom på andra stadiet.

Anders Adlercreutz
07.02.2023 kl. 10:39

Nu är det dags för riksdagen att godkänna förslaget till ny sametingslag

Anna-Maja Henriksson
06.02.2023 kl. 13:47

Gränshinderarbetet gör skillnad i de nordiska medborgarnas vardag 

Thomas Blomqvist
02.02.2023 kl. 16:00

Vårdsituationen måste fås under kontroll

Anna-Maja Henriksson
02.02.2023 kl. 15:07