Pressmeddelanden

Vi ledamöter har ett särskilt ansvar – också för vad vi säger 

Svenska riksdagsgruppen
26.06.2020 kl. 11:50

Ett viktigt steg framåt för en humanare äldrevård 

Veronica Rehn-Kivi
23.06.2020 kl. 12:49

Utlåtanderundan för vårdreformen är mycket viktig

Thomas Blomqvist
22.06.2020 kl. 13:55

Bergqvist kräver åtgärder för att skydda den utrotningshotade ejdern

Sandra Bergqvist
12.06.2020 kl. 14:05

Henriksson om gränsen till Sverige:

Anna-Maja Henriksson
11.06.2020 kl. 13:49

Mångsidiga satsningar ger framtidstro

Joakim Strand
10.06.2020 kl. 14:59

Vi behöver en förutsägbar investeringsomgivning för företagen

Anders Adlercreutz
09.06.2020 kl. 17:00

Snabba insatser för att stöda barn och unga behövs

Veronica Rehn-Kivi
09.06.2020 kl. 16:00

Ett viktigt steg i rätt riktning, men bred diskussion krävs

Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
05.06.2020 kl. 11:00

Viktigt steg framåt för vårdreformen

Veronica Rehn-Kivi
05.06.2020 kl. 11:56

Bra att gipsbehandling för åkermark främjas

Anders Norrback
04.06.2020 kl. 14:17

Sysselsättningsåtgärderna kan inte vänta

Anders Adlercreutz
04.06.2020 kl. 13:15

Välkomna satsningar på barn och unga i den fjärde tilläggsbudgeten

Veronica Rehn-Kivi
03.06.2020 kl. 14:38

Mera räls i huvudstadsregionen är en viktig klimatåtgärd

Anna-Maja Henriksson
03.06.2020 kl. 14:35

Regeringen visar att inga barn eller unga ska behöva marginaliseras

Mikko Ollikainen
02.06.2020 kl. 19:53

Välkomna åtgärder för klimatet

Anders Adlercreutz
02.06.2020 kl. 19:52

Bergqvist välkomnar 0,5 miljoner till Pargasleden

Sandra Bergqvist
02.06.2020 kl. 19:50

En tilläggsbudget av sin tid

Thomas Blomqvist
02.06.2020 kl. 19:47

Stamväg 68 och Lagmansgårdens nybygge får stöd i tilläggsbudgeten

Anna-Maja Henriksson
02.06.2020 kl. 18:44

Lättare parkering för anställda inom hemvården välkomnas!

Veronica Rehn-Kivi
01.06.2020 kl. 12:14

Löfström och Bergqvist kräver internationell lösning för isolerade sjöfarare

Sandra Bergqvist och Mats Löfström
28.05.2020 kl. 12:57