Pressmeddelanden

En ny sametingslag behövs för att trygga samernas rättigheter

Anna-Maja Henriksson
17.11.2022 kl. 13:45

Verksamheten i senatsfastigheterna ska alltid komma i första hand

Mikko Ollikainen
16.11.2022 kl. 15:44

Norrback ser med goda ögon på digitaliseringen

Anders Norrback
16.11.2022 kl. 16:52

Propositioner som förbättrar vår konkurrenskraft måste prioriteras

Anders Adlercreutz
15.11.2022 kl. 14:45

Den nordiska vardagen ska vara gränslös!

Thomas Blomqvist
10.11.2022 kl. 15:33

Viktigt påverka utformningen av restaureringsförordningen

Thomas Blomqvist
09.11.2022 kl. 15:52

Svenska språket bygger broar

Thomas Blomqvist
06.11.2022 kl. 08:01

Ungdomsbarometern visar, att vårt högskoleurvalssystem måste ses över

Anders Adlercreutz
02.11.2022 kl. 14:12

Adlercreutz i Nordiska rådet: Vi behöver en gemensam studiemarknad

Anders Adlercreutz
03.11.2022 kl. 13:11

Nordens tid är nu

Thomas Blomqvist
31.10.2022 kl. 15:04

Långsiktigt arbete behövs för samernas språkliga rättigheter

Anna-Maja Henriksson
28.10.2022 kl. 17:13

Gängkriminalitet är ett växande problem som måste tas på allvar

Sandra Bergqvist
27.10.2022 kl. 15:31

Abortlagstiftningen tog ett viktigt steg mot 2020-talet

Veronica Rehn-Kivi
26.10.2022 kl. 17:46

Vi ska inte göra om misstaget med Nord Stream 

Anders Adlercreutz
26.10.2022 kl. 15:05

Fred är något vi måste jobba för

Eva Biaudet
24.10.2022 kl. 11:14

Adlercreutz deltar i säkerhetskonferensen i Kouvola 

Anders Adlercreutz
23.10.2022 kl. 15:30

Striktare räntetak på konsumentkrediter

Anna-Maja Henriksson
20.10.2022 kl. 15:44

Nödvändigt att tillsammans arbeta för en klimatneutral framtid

Anders Norrback
19.10.2022 kl. 15:38