Pressmeddelanden

Nu är det tid för stimulans

Anna-Maja Henriksson
17.09.2020 kl. 18:29

TV-programmen ska vara jämlikt tillgängliga för alla

Veronica Rehn-Kivi
16.09.2020 kl. 18:57

Medborgarorganisationernas arbete fick sin uppskattning

Mikko Ollikainen
16.09.2020 kl. 18:46

Bergqvist välkomnar regeringens satsningar på skärgården

Sandra Bergqvist
16.09.2020 kl. 18:41

Underskottet är oundvikligt men måste tas på allvar

Anders Adlercreutz
16.09.2020 kl. 18:34

Vi förnyar Finland och hanterar coronakrisen 

Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
16.09.2020 kl. 18:22

Forskning behövs över hur skolstängningar påverkar barnen

Sandra Bergqvist
14.09.2020 kl. 13:47

Förnyandet av translagen ska fortskrida!

Thomas Blomqvist
12.09.2020 kl. 11:24

Äntligen kan vi öppna till Sverige

Thomas Blomqvist
11.09.2020 kl. 12:41

Användningen av trä i byggandet har flera fördelar

Thomas Blomqvist
08.09.2020 kl. 17:44

En förlängd räkenskapsperiod skulle underlätta industrins situation

Anders Adlercreutz
03.09.2020 kl. 14:27

Slopa det misslyckade försöket med kvoter för förstagångssökande

Anders Adlercreutz
29.08.2020 kl. 09:22

Privata sektorn behövs för att uppfylla vårdgarantin

Anna-Maja Henriksson
28.08.2020 kl. 12:36

Oljeskyddet måste tryggas

Anders Adlercreutz
27.08.2020 kl. 17:21

Borgå samt Raseborg och Hangö med i kommunförsöken om arbetsförmedling

Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
27.08.2020 kl. 16:25

Nedläggningen av fabriken i Kaipola är en signal som bör tas på allvar

Anders Adlercreutz
27.08.2020 kl. 12:27

Bra att social- och hälsovårdsministeriet kommit med klara besked.

Mats Löfström
26.08.2020 kl. 13:27

Ett framgångsrikt Finland – också efter pandemin

Svenska riksdagsgruppen
20.08.2020 kl. 17:47

Servicesedlar borde användas mera för att förkorta vårdköerna

Anna-Maja Henriksson
20.08.2020 kl. 09:15

Nordisk samsyn viktigare än någonsin

Svenska riksdagsgruppen
19.08.2020 kl. 14:11

Vi ledamöter har ett särskilt ansvar – också för vad vi säger 

Svenska riksdagsgruppen
26.06.2020 kl. 11:50

Ett viktigt steg framåt för en humanare äldrevård 

Veronica Rehn-Kivi
23.06.2020 kl. 12:49