Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

20.09.2022 kl. 13:26
Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.

Ärade talman,

För ett år sedan stod jag i denna talarstol och började mitt tal så här: ”Vi lever i en tid av snabb ekonomisk tillväxt. Trots att vi varit tvungna att med hårda restriktioner begränsa många näringars verksamhet för att rädda liv verkar de flesta kunnat återgå till en relativt normal vardag.”

Idag ser världen annorlunda ut än för ett år sedan, och det påverkar den diskussion vi för idag. Den sista budgeten för denna regering präglas av åtgärder med vilka vi igen tacklar en kris. Med all anledning är vi oroliga över skuldsättningen, men trots det måste också satsa på de åtgärder som nu behövs för att komma över dessa svåra tider. Vi skapar trygghet i vardagen, men vi måste också skapa en vägkarta mot en hållbar ekonomi. 

Vi kan inte förlita oss på att den blir denna kris blir den sista. Världen är oförutsebar. Detta måste beaktas i planeringen av de offentliga finanserna. 

Ärade talman,

Nyheterna de senaste dagarna från Ukraina har varit chockerande, men vi har även fått nyheter som gett hopp. De har gett hopp om att kriget en dag tar slut. Men det dröjer. Vi stöder Ukraina med 30 miljoner euro. Vi glömmer inte bort Ukraina och vad landet kämpar för varje dag. Vi stöder Ukraina med finansiella medel, vi stöder Ukraina med material. 

I denna verklighet är realismen en dygd. Vi kommer därför att ytterligare stärka vårt försvar. Försvarsmakten kommer att kunna skaffa material för att upprätthålla vår beredskap, vi stärker cybersäkerheten i våra system och det skaffas två nya övervakningsplan för gränsbevakningen.

Den här regeringen tog Finland in i Nato och gör nu rekordstora satsningar på vår säkerhet. 

Men säkerhet handlar inte bara om vapen. Säkerheten handlar om vardagen, att man upplever att man har makt över sitt eget liv. Vi skapar framtidstro. Vi stärker finländarnas köpkraft och ger stöd för de stigande elpriserna. SFP har talat för att momsen på el ska temporärt sänkas och det blir nu verklighet när skatten sänks till 10 procent över vintermånaderna. Vi inför dessutom ett nytt skatteavdrag och elstöd för dem som inte kan göra avdrag från inkomstbeskattningen.

 

Samtidigt som vi hjälper finländarna att tackla de höjda priserna, är det nödvändigt att vi i snabb takt utvecklar vår egen energiproduktion. Regeringen kommer att försnabba tillståndsprocesserna som stöder en hållbar omställning. SFP stöder varmt detta förslag.

Situationen idag är akut. Men samtidigt är det skäl att minnas, att det är genom investeringar som vi skapar långsiktigt lösningar. Därför är det viktigt att vi inte rubbar de system som skapar incitament för investeringar. Många har krävt att utsläppshandeln avbryts. Det skulle vara väldigt kortsiktigt. Vi gör det inte. 

Det är också skäl att påminna om att marknaden måste fungera. För stor statlig inblandning i prisbildning leder sällan till bra resultat. Vi ska inte på hemmaplan upprepa de misstag som andra länder begått.

Ärade talman, 

Vi i SFP arbetar för att barnen oberoende av bakgrund ska ha goda förutsättningar i livet, förutsättningar att växa och förverkliga sig själva. Därför har vi alltid varit måna om att förbättra barnfamiljernas situation. Vi gläder oss för att dagvårdsavgifterna permanent sänks och det privata vårdstödet höjs. Det syns konkret i barnfamiljernas plånbok och stärker jämställdheten både i hemmen och i samhället. I åratal har vi även jobbat för att barnbidragets ensamförsörjartilläggs och försörjartillägget i studiestödet höjs, något som nu bär frukt. 

Ärade talman,

På våren i samband med planen för de offentliga finanserna fattade regeringen beslut som nu syns som konkreta åtgärder i budgetboken och som vi i SFP är nöjda över. Vi gör betydande satsningar både på statens forsknings- och utvecklingsfinansiering och i finansieringen av Finlands Akademi. Dessutom införs det nästa år ett skatteavdrag för forskning och utveckling för små- och medelstora företag. Lagförslaget är nu på utlåtanderunda och finansieringen tryggas i budgeten som behandlas nu. Tillväxt föds i våra företag och vår uppgift är att se till att de har möjlighet att fungera, skapa innovationer och utvecklas. SFP står för ett företagarvänligt Finland och dessa satsningar är viktiga för vår framtid och konkurrenskraft. 

Ärade talman,

Ett viktigt beslut i budgeten är det som språklärare länge yrkat på, beslutet att lägga till en årsveckotimme i B1-språket i grundskolans språkprogram. Ett tvåspråkigare Finland är bättre rustat för framtiden. 

Också många viktiga frågor som är på justitieministeriets ansvar går nu vidare. Regeringen ser nu till att sådana rättsprocesser där barnen är brottsoffer försnabbas. Besöksförbuden effektiveras så att brottsoffren får ett starkare skydd. De överskuldsattas situation förbättras då skyddsandelen i utsökningen temporärt höjs.

Ärade talman,

Början till visdom är att erkänna fakta. Vi har demografiska utmaningar. Vi behöver arbetskraft. Vi måste höja vår sysselsättningsgrad och förnya vår arbetsmarknad. Tillgången på arbetskraft är vårt näringslivs största utmaning. Denna period har vi tagit många steg framåt, men många steg återstår. Ingen som vill arbeta i Finland skall få se sin önskan stupa på byråkrati. Ingen som vill investera i Finland, skall behöva tvivla på att det som gäller idag också gäller imorgon. Och förtroendet på arbetsmarknaden måste förbättras. Det har vi alla fått erfara de senaste veckorna. 

Ärade talman,

Finland är ett tryggt och stabilt land som har sällsynt bra förutsättningar att bemöta de utmaningar som med säkerhet väntar oss. Det har vi fått bevis på under de senaste åren. Nu och i framtiden behöver vi snabba och riktade åtgärder för att komma över de kriser vi bemöter.

Samtidigt ska vi hålla horisonten i sikte och inte glömma den stora bilden. En förutsägbar, långsiktig politik ger trygghet för oss finländare, men gör också Finland till ett land man vill flytta till och investera i. 

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59