Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

07.12.2021 kl. 14:50
Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback

Ärade talman,

Försvarspolitiken idag är något annat än det varit tidigare. Vår förståelse för fenomen är annorlunda, våra hot är annorlunda. Samtidigt är också våra verktyg annorlunda. Ett lands försvar kan inte mera enbart handla om hurdana vapen man har. Dagens utmaningar måste bemötas på ett allt bredare spektrum.

Ärade talman,

Som en följd av händelserna i Östra Europa har diskussionen om hybridhot gått het. Trots försöken att skapa oro och tvivel bekräftar både redogörelsen och de sakkunniga som hörts i riksdagen det vi redan visste: att Finland är väl beredd inför olika hot och har förmåga att reagera på dem.

Däremot är det klart att krigsföringens nya former ställer nya krav på oss. Många av problemen är sådana vi inte kan lösa ensamma. Därför är det viktigt att vi arbetar aktivt inom EU och Nato för att hitta gemensamma lösningar på bland annat hybridpåverkan, cyberhot och artificiell intelligens.

Ärade talman,

Försvarsutskottet påpekar i sitt betänkande att Sverige är den viktigaste bilaterala partnern för Finland. Svenska riksdagsgruppen stöder utskottets syn på att Finland och Sverige bör skapa bestående förutsättningar för militärt samarbete och gemensamma operationer som gäller i alla omständigheter. Vår målsättning ska vara även ett djupare samarbete i utrikes- och säkerhetspolitiken som baserar sig på en gemensam vision och en gemensam riktning. Sverige är vårt viktiga grannland. Vi har en gemensam historia och vi delar samma värderingar. Våra länder har en långvarig och värdefull tradition av samarbete som vi måste värna om. 

För Finland är samarbetet mycket viktigt och värdefullt. Det är glädjande att även samarbetet med Norge lyfts fram i försvarredogörelsen. Finland har även ett långvarigt samarbete med USA. Det försvarspolitiska samarbetet med EU, Nato och Nordefco är centrala, både för upprätthållandet av vår beredskap och för upprätthållandet av stabiliteten i vårt eget närområde, till exempel i Österjöområdet.

Svenska riksdagsgruppen anser, att ett starkt och enigt Nato är i Finlands intresse. Finland är idag en långt integrerad samarbetspartner. Försvarsutskottet poängterar att Finland ska upprätthålla möjligheten att ansöka om Nato-medlemskap och agerar så, att inga praktiska hinder står i vägen för ett eventuellt medlemskap. Ett eventuellt medlemskap kräver ett brett politiskt stöd och därför är den offentlig diskussionen viktig.

Ärade talman,

En av hörnstenarna i det finska försvaret är det allmänna uppbådet. Svenska riksdagsgruppen och SFP har i flera årtionden talat om att också kvinnor borde omfattas av uppbåden. I ett färskt betänkande föreslår värnpliktskommittén just det. Det är ett viktigt steg i en riktning där jämlikhet och jämställdhet också är en del av vår försvarsfilosofi - där en persons styrkor och potential allt bättre tas i beaktande. Därför är det också fint att det frivilliga försvaret ses som en viktig del av Finlands försvar.

Ärade talman,

Finlands styrkor har alltid varit diplomati och samarbete. Det är viktigt att Finland upprätthåller sin försvarsberedskap och utvecklar nya mekanismer för att bemöta de nya formerna av hot. Men vi ska inte glömma det vi är bäst på. Finland är i världsklass på aktiv utrikespolitik, diplomati, samarbete och krishantering. Vi arbetar på ett brett plan där biståndsarbete, klimatåtgärder och främjandet av hållbar utveckling också har en viktig roll. Vår trygghet och landets säkerhet byggs upp av flera klossar. Vi ska värna om alla dem.

Tack.

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45