Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

04.12.2019 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz

Ärade talman,

För en tid sedan träffade jag en frontveteran som berättade hur han drogs in i kriget. Han var med sin kompis i juni 1941 och cyklade runt Meikko sjö i Kyrkslätt. Killarna fick punktering och medan de i solskenet stod och lappade cykelringen drog några bombplan på hög höjd förbi. De förstod att fortsättningskriget hade börjat. Pojkarna trampade hem till Helsingfors och några dagar senare berättade frontveteranen at han anmälde sig som frivillig vid garnisonen i Tusby. Eftersom han var minderårig hade han förfalskat sina papper för att säkert bli antagen.

När jag besökte ett åldringshem i Kristinestad fick jag höra en annan berättelse. Gunnar hade deltagit i en strid i Finska viken. När ön blev övertagen av ryska soldater försökte han simmandes fly till en närbelägen holme. Han tillfångatogs och tillbringade de följande åren av sitt liv i Sibirien. 

När han flera år senare återvände kände hans mor inte igen honom. 

Dess två ungdomar återvände efter kriget till vardagen. Efter dessa upplevelser i bagaget var de tvungna att försöka återanpassa sig till ett vanligt liv. Det är omöjligt för oss att förstå vad det måste ha betytt.  

Höjningen av frontveterantillägget från 50 till 125 euro i månaden är en viktig handräckning åt dessa män och alla andra frontveteraner. Och jag är glad för den enhällighet som finns här i riksdagen för denna åtgärd. Vi vill på detta sätt konkret hedra veteranåldersklassens insatser för att försvara Finlands självständighet.

Vi som är yngre har förstås svårt att föreställa oss vilka uppoffringar det handlade om. Och många av oss har förfäder eller släktingar som fick sätta sitt liv till. 

Ärade talman,

Finland är ett land som kan vara stolt över sin historia. Det är med ödmjuk tacksamhet vi får komma ihåg alla dem som varit med och byggt det Finland vi denna vecka firar på självständighetsdagen.

I detta nu betalas frontveterantillägget till drygt 8 000 personer, och det är skäl att notera att cirka hälften av dem som får tillägget är män och hälften är kvinnor, för sina insatser under kriget. Höjningen kommer alltså både män och kvinnor till del. Viktigt att jämställdheten förverkligas också när det gäller frontveteranerna.

SFP och svenska riksdagsgruppen välkomnar på allt sätt denna lagmotion. Genom denna åtgärd vill vi önska frontveteranerna och hela Finlands folk en glad och värdig självständighetsdag.

Gruppanföranden

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00