Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

05.10.2016 kl. 15:00
Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen

Värderade talman,

Vi måste våga ställa frågan vad som har gått fel i Finland när en nazistisk organisation och en av organisationens frontfigurer – som är känd hos polisen från tidigare – tillåts sprida sitt diskriminerande och demokratifientliga budskap på nätet, uppmanar till militant träning med vapen och våldför sig – denna gång på en förbipasserande person, Jimi Karttunen, så att han dör. Till hans anhöriga vill vi här framföra vårt deltagande i sorgen.

 

Värderade talman,

För att travestera på kampanjsloganen om att allt handlar om ekonomin – It's about xenophobia, stupid!

Ett skifte i den politiska kartan verkar ha skett i Europa och USA. Rasism och rädsla för invandring har givit oss Trump, Brexit och en helt ny nationalistiskt färgad politik – för att citera Zack Beauchamps i tidskriften VOX. Hos oss har detta skifte gett en regering med Sannfinländarna. Det är uppenbart att det i den sannfinländska partiapparaten och riksdagsgruppen finns personer som har kontakt och öppet sympatiserar med högerextremismen, rent av med denna nazistiska extremrörelse som nu är i fokus. Det är något som Svenska riksdagsgruppen starkt tar avstånd från.

 

Symptomatiskt för regeringspolitiken i Finland är att man inte vill vidkännas hur starkt det rent främlingsfientliga Nuiva Manifesti från år 2010 påverkat lagstiftningen och förändrat retoriken i vårt land. Exempelvis så att 25 000 utlänningar i Finland plötsligt får statsministern att säga att Finland är ”sietokyvyn rajalla”.

 

I den politiska debatten förminskas det nazistiska våldsdådet genom att man påpekar att utlänningar också har gjort sig skyldiga till våldsdåd. Också på frågetimmen i riksdagen förra veckan var det många som kopplade SVL med förekomsten av islamistiska extremister i Finland. Varför det?

Svenska riksdagsgruppen tar starkt avstånd från alla våldsdåd. Med historien som spegel, vägrar vi nu sluta ögonen eller förminska det hot mot vår demokrati och mot alla minoriteter, som denna nynazistiska rörelse eller de organisationer eller enskilda politiker som flirtar med rasismen utgör. 

 

Värderade talman,

 

Trots att vi inte hör till samma parti har jag beundrat Tysklands kristdemokratiska ledare Angela Merkel som haft styrka att hålla en hög etisk profil när det gäller att tackla de kraftiga folkvandringar som kriget i Syrien och konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika medfört.

Samma sak kan inte sägas om ledarna i flera andra av Europas länder. Här hoppas jag att vår regering, som har samma politiska grund som Merkel, klart skulle välja sida.

 

Det finns åtminstone ett annat land där man lyckats ändra utvecklingen och motarbeta högerextrem populism. I Kanada är drygt 20 procent av invånarna utlandsfödda. När andra länder gjort sitt yttersta att stoppa syriska flyktingar så har Kanada välkomnat dem. Kanadensarna är i utfrågningar öppna inför och optimistiska vad gäller immigration. Kanada modell för invandring är som en vaccinering mot rasism.

 

Värderade talman,

Lagstiftning är ett sätt att motarbeta extremhöger rasism  och våldsamma extremister.

– Vi vill införa förbud att offentligt använda kännetecken för rasistiska och våldsamma kriminella grupperingar.

– Verbala hot mot tjänstemän och personer i offentliga uppdrag bör entydigt definieras i strafflagen.

– Tvångsmedelslagen ska ge möjlighet till polisutredning av hatinlägg på sociala medier.

– Polisstyrelsen bör kartlägga behovet av speciell utbildning för poliser, och systematiskt rensa hat prat och rasism inom polisen. Antirasism bör entydigt komma fram i polisens etiska ed.

– Svenska riksdagsgruppen föreslår att polisen de närmaste åren, ställer upp ett klart procentmål för sin rekrytering, så att flera poliser med mångkulturell bakgrund kan rekryteras, även kvinnliga.

 

Vi lever i en tid då världen förändras snabbt. Om vi inte är vaksamma för det hot mot demokratin och vår trygghet som rasistiska extremhögern och våldsamma extremister utgör, är våra grundläggande värderingar som nordiskt inkluderande och jämlikt samhälle hotade.

Svenska riksdagsgruppen motarbetar all normalisering av hatprat och diskriminering och kommer inte att upphöra att tala om extremhögerns eller rasismens hot mot vår demokrati så länge vi lever.

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017
15.02.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 21.12.2016
21.12.2016 kl. 13:00

Responsdebatt om budgeten

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen 14.12 2016
14.12.2016 kl. 13:00

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00