Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

09.03.2016 kl. 15:00
Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016

Värderade talman,

 

Svenska riksdagsgruppen anser det bra och solidariskt att Finland fortsätter och stärker sitt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Erbil i norra Irak. Detta som en del av Finlands svar på Frankrikes begäran om bistånd med stöd av EU:s klausul om ömsesidigt bistånd.

Efter de bestialiska terrordåden i november i fjol i Paris har Frankrike som känt med stöd av Lissabonfördraget sänt de övriga medlemsländerna en hjälpbegäran i kampen mot terrorismen. Till den delen har Lissabonfördraget inte testats tidigare. Finlands svarade ganska snabbt att den just nu aktuella ansvarshöjningen i Erbil ska ses som vårt sätt att bidra.

 

Värderade talman,

 

Det är viktigt att våra gester uppfattas som tydliga solidaritetsyttringar gentemot Frankrike. Det är också en poäng att svänga på steken. Om Finland i framtiden skulle utsättas för ett grymt terrordåd och kände sig hotat, så skulle vi garanterat värdesätta om våra EU-vänner på olika sätt kom oss till undsättning. Därför ska våra gester mot Frankrike tolkas som solidaritetsyttringar som även fungerar som en inteckning i en motsvarande stödgest mot oss, ifall det en dag skulle behövas.

 

Den stora bilden handlar förstås om kampen mot Daesh, som är ett av vår tids värsta uttryck för hur mänskliga rättigheter kränks. För ett land som Finland är det en plikt att medverka i kampen mot de vansinniga grymheter och den förstörelse som Daesh eller ISIS står för.

 

 

 

Värderade talman,

Finlands linje bör vara den att vi tar vårt internationella ansvar, men att vi samtidigt satsar på deras trygghet som deltar i operationerna. Deras säkerhet är på vårt ansvar.

Svenska riksdagsgruppen anser att Finland ska delta i säkerhetssektorn utbildningssamarbete i Irak. Vi har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka den regionala säkerheten och stabiliteten i norra Irak.

Vi ska heller inte glömma att aktionen tar sikte på att stabilisera situationen i globalt i hela världen. I förlängningen är det en fördel för oss alla, också för oss här i Finland, om man kan hindra Daesh framfart i Irak.

Att varje krishanterings- eller utbildningsoperation Finland deltar i även ger oss erfarenheter som kan utnyttjas på vår hemmaplan är också ett faktum.

 

Värderade talman,

Utöver de nuvarande 50 soldaternas utbildningsuppdrag i Erbil ska Finland bidra med en rådgivningsinsats – Advise & Assist – med cirka 50 soldater under en bestämd tid på tolv månader från och med september 2016.

Enligt redogörelsen ska den nya rådgivningsfunktionen delvis utföras utanför Kurdistans område i norra Irak, men dock bakom frontlinjerna. Enligt rapporten är säkerhetsläget på frontlinjen i de nordliga delarna av Irak i närheten av Kurdistan på medelnivå eller dåligt, även om Daesh under den senaste tiden inte lyckats erövra nya områden.

Särskilt då Finland nu går med i en rådgivningsoperation som sker i ett för oss nytt område måste säkerhetsaspekterna betonas och noga granskas. Det är skäl att inse att detta projekt inte är riskfritt. Det bör vara en självklarhet att säkerheten för dem som åker på detta uppdrag i Irak måste vara på topp.

Utöver de militära åtgärderna behövs det också utvecklingssamarbete, samt åtgärder som gör att rättsstaten och demokratifrågorna främjas. Det är bra att Finland stöder biståndsinsatser i Irak där man särskilt vill backa upp syriska och interna flyktingkvinnors ställning.

Målmedvetna insatser, av både FN och EU, behövs för att få till stånd konfliktlösningar. Där har också finländska Crisis Manegement Initiative en viktig roll som rådgivare för Iraks nationella försoningskommission.

 

Värderade talman,

En del av Finlands klassiska utrikespolitiska doktrin var i tiden att vi i internationell politik ska agera läkare snarare än domare. Inför fenomen som Daesh kan ingen civiliserad stat förhålla sig neutral. Svenska riksdagsgruppen stöder varmt Finlands fortsatta deltagande i utbildningsoperationen och rådgivningsinsatsen i Irak.

Gruppanföranden

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Gruppanförande 17.5 2016, Carl Haglund
17.05.2016 kl. 15:00

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2017–2020

Gruppanförande 19.4 2016, Joakim Strand
19.04.2016 kl. 15:05

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10

Interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningar 6.4 2016

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
06.04.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016
09.03.2016 kl. 15:00