Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningsarbete i Irak

24.02.2015 kl. 15:00
Gruppanförande 24.2 2015, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen

Värderade talman,

 

Det är bra att riksdagen för en grundlig debatt om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Som det konstateras i statsrådets redogörelse är säkerhetsläget i Irak fortsatt svårt. Radikalislamistiska terroristorganisationen ISIL behärskar omfattande territorier i Irak.

Kort kan man säga att ISIL är ett hot mot alla. Det här kan vi inte heller i vårt land blunda för. Finland ska ta sitt ansvar och vara med och tackla problemet.

 

Regeringen har för ett år sedan fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism. Fokus i bekämpningen ligger på det förebyggande arbetet. För att motverka radikalisering och extremism behövs en politik som förebygger utslagning och diskriminering.

 

Det vi nu förbinder oss till i kurdiska Erbil i norra Irak är en utbildningsoperation – det är skäl att betona. På utbildningscentret i Erbil skulle vi tillsammans med Tyskland, USA, Norge och en del EU-länder utbilda lokala styrkor för att skapa inre ordning och stabiltet. Även Sverige överväger att vara med.

Man kan säga att projektet handlar om att ge hjälp till självhjälp. Det är vår skyldighet att göra det. Vi kan inte bara stå på sidan och se på vad som sker. Utbildningsoperationen är ett sätt att axla vårt ansvar för att bekämpa den ökande terrorismen.

 

Värderade talman,

 

Då Finland går med i denna utbildningsoperation är det säkerhetsaspekterna som måste betonas. Även om det allmänna läget i irakiska Kurdistan länge varit lugnt och relativt stabilt, ska vi från början inse att detta projekt inte är riskfritt.

Det innebär risker framför allt för dem som deltar, men vi bör också göra det klart för oss att risken att någonting händer i Finland också ökar. Det här måste vi vara mentalt beredda på. Beredskap ska vara fortsatt hög att möta och mota eventuella hot i vårt land. Vi ska göra allt för att tragedier liksom de i Paris och Köpenhamn kan undvikas i vårt land. Här behövs både förebyggande arbete och direkt säkerhetsarbete av polis och underrättelseväsen.

 

Det bör vara en självklarhet att säkerheten för dem som åker på detta uppdrag i Irak måste vara på topp. De måste vara utrustade med den bästa skyddsutrustning. Det handlar både om personligt skydd, tillräckligt skyddade fordon och de allmänna säkerhetsaspekterna.

 

Innan de slutliga besluten fattas krävs noggranna riskanalyser av regeringen. Det är vår skyldighet att vi har gjort allt för att operationen ska vara så säker som möjligt.

 

Värderade talman,

 

Finlands linje bör vara den att vi tar vårt internationella ansvar, men att vi satsar på deras trygghet som deltar i operationerna. Deras säkerhet är på vårt ansvar.

Svenska riksdagsgruppen anser att Finland ska delta i säkerhetssektorn utbildningssamarbete i Irak. Vi har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka den regionala säkerheten och stabiliteten i norra Irak.

 

Vi ska heller inte glömma att aktionen tar sikte på att stabilisera situationen i globalt i hela världen. I förlängningen är det en fördel för oss alla, också för oss här i Finland, om man kan hindra ISIL:s framfart i Irak.

 

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00