EU-toppmötet och situationen i Ukraina.

12.03.2014 kl. 15:00
Statsministerns upplysning om EU-toppmötet och situationen i Ukraina.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.3 2014, riksdagsledamot Christina Gestrin

Värderade talman

I slutändan måste den uppkomna krisen lösas så att Ukraina, Ryssland, EU och omvärlden är med kring förhandlingsbordet.

En framkomlig väg för att lösa konflikten på ett fredligt sätt måste hittas.  Internationella avtal om länders suveränitet bör respekteras av alla länder. Ett låst läge där Ryssland står mot resten av världen när besluten om Ukrainas framtid fattas är inte önskvärt.

Dialog och förhandling. Det här orden måste extra starkt understrykas i en situation som präglas av stor misstro.

Finland har ända sedan den akuta krisen bröt ut betonat – med stort allvar och ytterst tydligt – att utgångspunkten bör vara Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Ukrainas rätt att fatta sina egna beslut måste respekteras.

 

Värderade talman,

Situationen på Krimhalvön är extremt tillspetsad. Att tillgripa en folkomröstning, som den ryskvänliga förvaltningen på Krim har gjort för att avgöra områdets framtid, är högst ifrågasatt. Särskilt nu när situationen är så känslig och inflammerad, riskerar en folkomröstning bara förvärra läget. På Krim borde man vänta med en folkomröstning tills situationen har stabiliserats.

Vi känner också en djup oro för minoriteterna på Krim. Det internationella samfundet bör göra vad som står i dess makt för att trygga de tvåhundra tusen tatarernas ställning.

Även i övrigt är det av största vikt för Ukraina, hur landet själv behandlar sina minoriteter. Ukraina måste lägga band på all slags nationalism som lätt flammar upp i ett läge av politisk förändring och instabilitet. Den stora ryskspråkiga minoriteten i östra Ukraina ska inte behöva känna sin position hotad genom oöverlagda ändringar i landets språklagstiftning.


Primärt är att Ryssland respekterar Ukrainas självbestämmanderätt och att landet inte fortsätter att kränka Ukrainas gränser. Med tanke på hur konflikten utvecklas är det ändå inte alls sekundärt hur den nya regeringen i Kiev behandlar landets stora ryskspråkiga majoritet. Tvärtom, makthavarna i Kiev borde visa prov på en mogen politik som också inger förtroende i landets östra delar.

Svenska riksdagsgruppen finner det oacceptabelt att internationella aktörer såsom Europarådet och OSSE utsätts för hot på Krim. I alla lägen bör dessa organisationer som arbetar med krislösning och för att trygga minoriteternas ställning mötas med respekt.

 

Värderade talman,

Krisen i Ukraina är också en allvarlig ekonomisk kris. Finland backar upp Internationella valutafondens (IMF), EU:s och övriga aktörers stödåtgärder för att stabilisera Ukrainas ekonomi, som är ett av de stora orosmomenten och som även påverkar konflikten. De politiska reformer som Ukraina behöver blir svåra att genomföra, också för det faktum att landet har en så labil ekonomi.

Det är skäl att betona att trots att Finland mycket starkt tagit avstånd från brotten mot internationell rätt som Ryssland har begått, är vi ändå inte övertygade om att ekonomiska sanktioner är den rätta vägen att gå. Situationen måste lösas via förhandlingar och politiska överenskommelser. I alla lägen måste man lämna dörren öppen för en förhandlingslösning.


Värderade talman,

Situationen på Krim har eskalerat, vilket gör att det inte är realism att förvänta sig att allt återgår till läget som rådde innan konflikten bröt ut. En konstruktiv kompromiss är att göra Krim till en autonom region inom Ukraina. Här kan vi finländare erbjuda det självstyrda Åland som ett nyttigt historiskt studieobjekt då man funderar på hur Krimhalvöns framtid ska se ut.

Det är viktigt att EU i konflikten talar med en röst. Finland ska agera i relation till Ryssland som en del av EU. Det hindrar inte att den kunskap och erfarenhet som vi som nära granne till Ryssland har, kan komma till värdefull användning för att söka lösning på konflikten.


Vår utrikespolitik bygger på trygga gränser. Därför kan vi inte acceptera signaler som gör gällande att det pågår militär upprustning i närområden bakom våra gränser. Det är inte många veckor sedan Ryssland visade upp en ny sida, där nationens kulturhistoriska värden betonades under OS-ceremonierna i Sotji. I stället för att Ryssland nu ska halka tillbaka till stormaktsfasoner som man trodde att hade begravts efter kalla krigets dagar, önskar vi att landets ledning visar moralisk resning. Ryssland bör som en del av det internationella samfundet söka en uppbygglig lösning på konflikten, som bygger på förtroende.

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00