Striktare räntetak på konsumentkrediter

20.10.2022 kl. 15:44
Regeringen har under ledning av justitieminister och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga och bekämpa överskuldsättning.

Idag föreslår regeringen ytterligare lagändringar för att förbättra finländarnas ekonomi. Regleringen av konsumtionskrediter stramas åt och gäldenärernas skyddade belopp vid utmätningar höjs temporärt för att stärka köpkraften.


- Nu sänker vi räntetaket på konsumtionskrediter från 20% till 15%, dock så att referensräntan läggs till. Den totala räntan kan dock inte stiga över 20%, även om referensräntan skulle öka betydligt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Genom att strama åt regleringen av konsumtionskrediter motverkar vi att konsumenterna överskuldsätter sig. Det sänkta räntetaket minskar risken för att konsumenterna råkar ut för räntekostnader de inte kan hantera. Dessutom får marknadsföringen av dessa krediter noggrannare reglering för att skydda konsumenterna, säger Henriksson. 

Det skyddade beloppet gäldenärerna får hålla vid utmätningar höjs till garantipensionens nivå 2023 som ett ett-årigt försök.

- Den temporära höjningen av det skyddade beloppet till garantipensionens nivå betyder att delen av en skuldsatt persons inkomster som går till utmätning minskar. Det är en tillfällig åtgärd som ger mera pengar i handen för dem som nu har skulder i utmätning och gör det lättare dem att klara sig då utgifterna i vardagen har ökat, säger Henriksson.

Henriksson gläds över de framsteg som gjorts denna regeringsperiod för att motverka överskuldsättningen och problem förknippade med det. Regeringen har sedan tidigare bland annat förkortat lagringstiden för betalningsanmärkningar, fattat beslut om att införa ett positivt kreditregister och förbättrat tillgången till skuldsanering.

– Var och en av oss bär förstås ansvar för sin egen ekonomi, men livet går inte alltid som man hoppats: plötsligt kan man stå inför arbetslöshet eller försämrad ekonomi till exempel på grund av sjukdom eller någon närståendes död. Vi har jobbat hårt med regeringens paket mot överskuldsättning och de beslut vi fattat kommer att förbättra många finländares ekonomiska situation, säger Henriksson.

Lagändringen som förkortar lagringstiden för betalningsanmärkningar träder i kraft i december.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26