Äntligen ska funktionshinderservicelagen förnyas!

04.10.2022 kl. 16:10
Riksdagen har idag fört remissdebatt om förnyandet av funktionshinderservicelagen. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket nöjd över att behandlingen av lagen äntligen inleds i riksdagen.

– Det är många som länge har väntat på det här lagförslaget. Målet med lagförslaget är att stärka de subjektiva rättigheterna och ett brett tjänsteutbud för personer med någon form av funktionsnedsättning. En väsentlig förändring är att diagnosen inte längre ska bestämma tillgången till service utan det individuella behovet. Det här är en mycket välkommen förbättring, säger Rehn-Kivi.


Rehn-Kivi poängterade i sitt anförande att den nuvarande lagen inte tillräckligt tagit i beaktande barn med något slag av handikapp, deras behov och familjernas behov.
 
– Många föräldrar upplever att lagstiftningen kring tjänster är svår att förstå och att servicesystemet är komplext. Det här skapar onödig stress. En stor utmaning är att bevara föräldrarnas ork och att få familjernas vardag att fungera. Jag hoppas därför att den nya lagen och de nya välfärdsområdena underlättar situationen för familjerna och aktivt förser dem med information om olika stöd och serviceformer, säger Rehn-Kivi. 

För att säkra de språkliga rättigheterna är det även viktigt att se över hur tjänsterna för personer med en funktionsnedsättning produceras.
 
– De mångprofessionella svenskspråkiga expertteamen som idag har fungerat inom Kårkulla samkommun ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning över välfärdsområdesgränserna. Det är viktigt att de samarbetsavtal som social- och hälsovårdslagen säger att ska ingås mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena också görs upp så att stödet och vården för dem som behöver dem kan fortsätta, avslutar Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31