Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt

02.03.2022 kl. 16:08
Riksdagen förde idag en debatt om statsrådets redogörelse för utvecklande av bostadspolitiken för perioden 2021–2028. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av en bostadsmarknad som beaktar den allmänna samhällsutvecklingen och människors olika behov. 

– Debatten om bostadspolitik kommer i en tid då krig pågår i Ukraina och vi påminns om de saker som är riktigt viktiga, friheten och tryggheten i att bo i det land och på den ort man vill. Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt, och alla ska ha tillgång till skäligt boende till rimliga kostnader. Samtidigt måste man vara försiktig med åtgärder som menar väl men som kan ha en hämmande effekt på marknaden. Till exempel ARA-stöden varierar enligt kommungränser medan priserna för byggande inte gör det, säger Ollikainen. 


I den bostadspolitiska redogörelsen presenteras mål och lösningar till de utmaningar som gäller boende. Syftet är att göra bostadspolitiken mer långsiktig, och i redogörelsen fastställs även statens roll på en fungerande bostadsmarknad.

– Bostadsmarknaden går ställvis mycket het, och till exempel för en etta med renoveringsbehov i centrala Helsingfors kan du tvingas betala samma summa som för ett mindre nybyggt egnahemshus på landsbygden. Under coronan har dessutom kostnaderna för byggnadsmaterial skjutit i höjden, och även det har haft sin inverkan på bostadsmarknaden, menar Ollikainen.

– Det måste vara möjligt att bo var som helst i Finland, i städer, på landsbygden eller skärgården. Bostadsproduktionen måste även ses som en helhet, och inte endast med fokus på till exempel tomteffektivitet eller byggandets koldioxidutsläpp. Hela byggnadens livscykel, från materialval till återvinning, ska beaktas, säger Ollikainen.  

Regeringens bostadspolitiska redogörelse baserar sig på det arbetsgruppsarbete som utfördes 2020 och som parlamentariskt styrdes av alla riksdagspartier.

 
Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00

Interpellation om ungas framtid            

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
21.11.2023 kl. 15:00