Ett fungerande trafiknät skapar framtidstro

01.07.2021 kl. 11:23
Riksdagen förde idag en responsdebatt om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av satsningar på det lägre vägnätet samt hamnarnas betydelse för en fungerande export.

- Satsningar på trafiksystemet innebär satsningar på finska företags konkurrenskraft. För SFP är det viktigt att trafiksystemet täcker hela landet och gör landet tillgängligt, säger Ollikainen. 

Svenska Riksdagsgruppen gläds över att den nationella trafikplanen identifierar de verkliga behoven för underhåll och investeringar. Finansieringen ska vara långsiktig, och målet är att man på ett övergripande sätt kan förbättra finska företagens verksamhetsförutsättningar och kontakter till centrala marknadsområden.
 
- Enligt det gamla talesättet är Finland en ö, och idag är Finland beroende av att våra hamnar fungerar väl. Därför har vi inom SFP framhävt betydelsen av såväl hamnar som regionala flygplatser, menar Ollikainen. 
Svenska Riksdagsgruppen betonar även att insjö- och skärgårdstrafiken ska vara fungerande, och att transportsystemet och vägplanering i sin helhet bör vara transparent.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00