Nya läropliktslagen har glömt bort eleverna i skärgården!

04.06.2021 kl. 13:42
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen.

Det har visat sig att kriterierna för att en läropliktig ska beviljas inkvarteringsersättning inte tar förhållandena i skärgården och på glesbygden i beaktande. Bergqvist frågar i spörsmålet hur situationen kunde rättas till. 


En läropliktig kan beviljas inkvarteringsersättning om färdvägen från den läropliktiges hem till närmaste gymnasium eller yrkesläroanstalt överstiger 100 kilometer och om den läropliktige inte har möjlighet att bo i läroanstaltens avgiftsfria internatboende. 

- Gränsdragningen vid 100 kilometer är problematisk för skärgårdsförhållanden och på glesbygden där fungerande kollektivtrafik saknas. På dessa områden borde istället resetiden beaktas för inkvarteringsersättningen, säger Bergqvist.

- Speciellt i skärgården där det längs skolvägen kan finnas flertal färjor eller förbindelsebåtar blir resetiden orimligt lång för att det ska vara möjligt att pendla till skolan varje dag, även om sträckan är kortare än 100 kilometer. Den här aspekten är något som SFP även lyft fram under lagberedningens gång, fortsätter Bergqvist.

Vid yrkesläroanstalter erbjuds ofta internatboende för de elever som har lång väg hem. I de fall att gymnasier inte erbjuder internat hamnar gymnasieeleverna i en ojämlik ställning jämfört med elever på yrkesläroanstalt. 

- Jag hoppas ansvarige minister tar itu med den här frågan för att vi ska kunna garantera en avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla, oberoende var man bor, säger Bergqvist. 

Länk till det skriftliga spörsmålet: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Kysymys/Sidor/SS_351+2021.aspx 

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50