Coronan och beredskapslagen

29.03.2020 kl. 06:48
Arbetet i riksdagen har gått för högtryck denna vecka med sena plenum alla kvällar och plenum också på lördag. Detta är nödvändigt eftersom regeringen hela tiden följer med läget och besluter om nya åtgärder för att hindra spridningen av coronasmitta.

Nyland isoleras i alla fall tre veckor framåt genom att införa resebegränsningar till och från de andra landskapen. Också restauranger stängs med vissa undantag. Det här görs för att minska närkontakterna. Dessa och andra lagförslag samt förordningar som ska godkännas av riksdagen i snabb takt är ämnade att bromsa smittspridningen av viruset och på så sätt rädda människoliv och ekonomin. Det är klart att de beslutna åtgärderna är drastiska och har en negativ inverkan i människornas liv och ekonomin på kort sikt.

I dessa tider är riksdagens roll lika viktig som under normala förhållanden. Vi måste i alla lägen försvara vår demokrati, vår grundlag och vår rättsstat. Våra grundläggande rättigheter måste tryggas också då de delvis begränsas via beredskapslagen. Riksdagen är garanten för att så sker.

Nu gäller det för envar, inklusive journalister och politiker, att hålla huvudet kallt och fötterna stadigt på marken. Det är lätt för var och en av oss att ryckas med i den masspsykos som jag ser tecken på att utvecklas. En samhällsdiskussion och politik som baserar sig på vem som föreslår de tuffaste åtgärder kan inte vara de som styr i denna ytterst allvarliga tid. Tyvärr ser jag vissa tecken på detta bland medborgarna, i pressen och bland oss politiker.

Vi hanterar en problemhelhet utan facit. Regeringens förslag och riksdagens beslut baserar sig på tillgänglig vetenskap, sakkunnigutlåtanden och noggrann politisk avvägning. Därför har också besluten enligt mig varit väl avvägda och nödvändiga. Så fortsätter vi jobba tills läget normaliseras.

Den andra stora utmaningen som följer i den medicinska krisens spår är de ekonomiska effekterna. Likviditetssituationen blir avgörande för många företag och vi måste på alla sätt se till att företagen får hjälp för att överleva. Det är ytterst positivt att riksdagen valde att tillämpa sin budgetmakt i samband med behandlingen av regeringens tilläggsbudget. Finansutskottet höjde summan så att den uppgår till ca en miljard euro. Utskottet höjde bland annat de direkta företagsstöden. Sådant här sker inte varje dag och visar vilken budgetmakt riksdagen har.

I det här läget är det inte skede att fundera på stimulansåtgärder utan att säkerställa att den kortsiktiga likviditetskrisen inte går överstyr. Nu gäller det att ta oss förbi den värsta krisen. Också här skall vi hålla huvudet kallt och fötterna stadigt på marken. Först efter att det värsta är över vet vi hur vi riktigt ligger till.

Men det undantagstillstånd vi befinner oss i just nu går om en dag och då övergår vardagen till det nya normala. Våra nationella ekonomiska utmaningar kommer att vara de samma men större till sin omfattning jämfört med innan coronaviruspandemin. Dessutom har vi helt nya, okända, ekonomiska utmaningar som krisen skapat. Det är skäl att regeringen redan i det här skedet påbörjar planeringen av hur vi får ekonomin i skick och sysselsättningen höjd. De ekonomiska ärren kommer att behöva tid för att läka. Vi kommer alla att känna av detta i våra vardagsliv.

Efter regn kommer dock alltid sol. Vi har en regering som reagerar och agerar, det ska vi vara tacksamma över. Om vi erkänner realiteterna, ser möjligheterna, tar hand om varandra och kämpar vidare tillsammans så kommer vi att se solen före vi anar det.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21