Vi måste definiera när begränsningarna kan hävas för att ge företagen framtidstro

28.03.2020 kl. 14:47
– Krisen är akut, men vi måste också tänka på den dag som kommer efter krisen, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Riksdagen har de senaste dagarna tagit i bruk begräsningar som Finland inte tidigare tillämpat ens under krigstid. På fredagen fattade riksdagen beslut om att trafiken till och från Nyland begränsas.
 
– Vi gör nu allt vi kan för att hindra viruset att sprida sig för snabbt. Samtidigt som vi bekämpar viruset bekämpar vi emellertid tyvärr också vår ekonomi. De åtgärder vi tar till för det allmänna bästa kommer att ha långtgående ekonomiska följder. Men i det här läget har vi har inga alternativ, säger Adlercreutz.
 
– Besluten att införa begränsningar fattades med stor politisk enighet. Det är bra. Men jag är rädd för att det kan vara svårt att hitta enighet om när och hur begränsningarna ska kunna lyftas. Samtidigt är det enormt viktigt för våra företag som nu kämpar för sin existens att se att detta undantagstillstånd en dag kommer att vara över.
 
För att ge framtidstro till företagen efterlyser Adlercreutz diskussion om vilka förutsättningar som ska uppfyllas innan vi kan börja luckra upp begränsningarna.
 
– Vi borde nu diskutera på vilka villkor begränsningarna kan hävas. Hur ska sjukdomssituationen se ut? Hur många patienter ska vi då ha i sjukhusvård? Hurdan ska smittokurvan vara?
 
– Om vi nu klarar av att definiera detta är det lättare att se horisonten framför oss – och lättare att undvika en besvärlig och onödigt politiserad debatt om frågan.

Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00