Rättsstatsprincipen viktigast för ett fungerande samhälle

10.09.2019 kl. 12:08
I juli fyllde Finlands regeringsform 100 år. Idag firas hundraårsjubileet av regeringsformen i riksdagen.

– Vår regeringsform från 1919 har utgjort en viktig grund för vår demokrati och har bidragit till att Finland utvecklats till en modern rättsstat. Som EU-ordförandeland understryker Finland vikten av att stärka rättsstatsprincipen runt om i Europa. Det handlar om att respektera oberoende domstolar, mänskliga rättigheter och demokrati och därigenom stärka förtroendet EU-länderna emellan, säger Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Detta nämnde justitieminister Henriksson också idag när hon öppnade den stora rättsstatskonferensen som ordnas i Helsingfors som en del av Finlands EU-ordförandeskap.

– Finland var det första land i Europa med lika rösträtt för män och kvinnor. Rösträtten är något vi verkligen ska värna om och påminna oss själva om att rätten att använda sin röst är en rättighet, betonar Henriksson.

K.J. Ståhlberg hade en nyckelroll i utformandet av vårt lands första grundlag, regeringsformen. Genom den gavs även konstitutionellt skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, såsom yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet.

– Vi ska vara stolta över Finland där alla har rätt att utöva sin religion, säga vad de tycker och visa sin åsikt. Men genom frihet kommer ansvar. Vi får inte tillåta att man gömmer sig bakom yttrandefriheten om man samtidigt kränker andras grundläggande rättigheter.

– Vi ska fortsätta bygga på vårt samhälle och stärka känslan av stolthet och gemenskap. Jag vill även i fortsättningen se ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och jämlikt och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00