Viktigt att arbetet med självstyrelserevisionen kommer i mål under nuvarande period och att höjningen av grundfinansieringen säkerställs.

11.06.2019 kl. 21:00
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfte i dagens riksdagsdebatt om regeringsprogrammet upp Ålandsskrivningarna i programmet.

Skrivningarna är mycket glädjande då de är så omfattande och bland annat tydligt slår fast att Ålands självstyrelse ska utvecklas i gott samarbete med Åland, att samordningen av Ålandsfrågor ska utvecklas och att konkreta förslag ska tas fram gällande hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen.

Löfström konstaterade i sitt tal att regeringsprogrammet tydligt slår fast att arbetet med självstyrelselagsrevisionen fortsätter.

  • Det är viktigt att man får det arbetet i mål under perioden samt att man klargör de ekonomiska delarna, som är centrala för revisionen, säger Mats Löfström.

Förra riksdagen godkände en ändring av självstyrelselagens ekonomiska kapitel som också innebar att Åland skulle få tillbaka en större andel av de skatter man betalar till staten, alltså höja Ålands grundfinansiering.

Ändringen godkändes under förra riksdagen med bred majoritet. Den ändringen utgick ändå ifrån att landskaps- och vårdreformen hade finansierats på det sätt som dåvarande regering hade tänkt.

  • Då finansieringen av landskaps- och vårdreformen sannolikt nu blir en annan än som var tänkt under förra mandatperioden är det viktigt att nu snabbt säkerställa att höjningen av grundfinansieringen till Åland säkerställs oavsett finansieringsmodell av landskaps- och vårdreform, säger Löfström.

 

  • Det här var mitt tydliga budskap i dagens debatt och jag ser fram emot att jobba framåt med detta. Trots att regeringen inte ens är en vecka gammal är det viktigt att snabbt komma framåt i denna fråga eftersom vi har en ändring av självstyrelselagen som vilat över riksdagsvalet och som i och med den nya riksdagsperioden automatiskt vaknar till liv igen, säger Löfström.
Mats Löfström

Gruppanföranden

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00