Viktigt att arbetet med självstyrelserevisionen kommer i mål under nuvarande period och att höjningen av grundfinansieringen säkerställs.

11.06.2019 kl. 21:00
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfte i dagens riksdagsdebatt om regeringsprogrammet upp Ålandsskrivningarna i programmet.

Skrivningarna är mycket glädjande då de är så omfattande och bland annat tydligt slår fast att Ålands självstyrelse ska utvecklas i gott samarbete med Åland, att samordningen av Ålandsfrågor ska utvecklas och att konkreta förslag ska tas fram gällande hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen.

Löfström konstaterade i sitt tal att regeringsprogrammet tydligt slår fast att arbetet med självstyrelselagsrevisionen fortsätter.

  • Det är viktigt att man får det arbetet i mål under perioden samt att man klargör de ekonomiska delarna, som är centrala för revisionen, säger Mats Löfström.

Förra riksdagen godkände en ändring av självstyrelselagens ekonomiska kapitel som också innebar att Åland skulle få tillbaka en större andel av de skatter man betalar till staten, alltså höja Ålands grundfinansiering.

Ändringen godkändes under förra riksdagen med bred majoritet. Den ändringen utgick ändå ifrån att landskaps- och vårdreformen hade finansierats på det sätt som dåvarande regering hade tänkt.

  • Då finansieringen av landskaps- och vårdreformen sannolikt nu blir en annan än som var tänkt under förra mandatperioden är det viktigt att nu snabbt säkerställa att höjningen av grundfinansieringen till Åland säkerställs oavsett finansieringsmodell av landskaps- och vårdreform, säger Löfström.

 

  • Det här var mitt tydliga budskap i dagens debatt och jag ser fram emot att jobba framåt med detta. Trots att regeringen inte ens är en vecka gammal är det viktigt att snabbt komma framåt i denna fråga eftersom vi har en ändring av självstyrelselagen som vilat över riksdagsvalet och som i och med den nya riksdagsperioden automatiskt vaknar till liv igen, säger Löfström.
Mats Löfström

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppen söker lagstiftningssekreterare

Anställningstid 15.8.2019-30.6.2020
03.07.2019 kl. 15:12

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00