Viktigt att arbetet med självstyrelserevisionen kommer i mål under nuvarande period och att höjningen av grundfinansieringen säkerställs.

11.06.2019 kl. 21:00
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfte i dagens riksdagsdebatt om regeringsprogrammet upp Ålandsskrivningarna i programmet.

Skrivningarna är mycket glädjande då de är så omfattande och bland annat tydligt slår fast att Ålands självstyrelse ska utvecklas i gott samarbete med Åland, att samordningen av Ålandsfrågor ska utvecklas och att konkreta förslag ska tas fram gällande hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen.

Löfström konstaterade i sitt tal att regeringsprogrammet tydligt slår fast att arbetet med självstyrelselagsrevisionen fortsätter.

  • Det är viktigt att man får det arbetet i mål under perioden samt att man klargör de ekonomiska delarna, som är centrala för revisionen, säger Mats Löfström.

Förra riksdagen godkände en ändring av självstyrelselagens ekonomiska kapitel som också innebar att Åland skulle få tillbaka en större andel av de skatter man betalar till staten, alltså höja Ålands grundfinansiering.

Ändringen godkändes under förra riksdagen med bred majoritet. Den ändringen utgick ändå ifrån att landskaps- och vårdreformen hade finansierats på det sätt som dåvarande regering hade tänkt.

  • Då finansieringen av landskaps- och vårdreformen sannolikt nu blir en annan än som var tänkt under förra mandatperioden är det viktigt att nu snabbt säkerställa att höjningen av grundfinansieringen till Åland säkerställs oavsett finansieringsmodell av landskaps- och vårdreform, säger Löfström.

 

  • Det här var mitt tydliga budskap i dagens debatt och jag ser fram emot att jobba framåt med detta. Trots att regeringen inte ens är en vecka gammal är det viktigt att snabbt komma framåt i denna fråga eftersom vi har en ändring av självstyrelselagen som vilat över riksdagsvalet och som i och med den nya riksdagsperioden automatiskt vaknar till liv igen, säger Löfström.
Mats Löfström

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00