Försäkringsläkarsystemet blir rättvisare

15.02.2019 kl. 15:41
Statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som nu råder i försäkringsläkarsystemet.

 

 

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott blev igår klart med sitt betänkande om medborgarinitiativet, som vill ha ändringar i försäkringsläkarnas verksamhet. I initiativet föreslår man avskaffande av rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att fatta beslut utan att behöva ta ansvar för sina utlåtanden. Trots att utskottet föreslår att medborgarinitiativet förkastas, föreslår utskottet ändå att riksdagen godkänner en kläm där statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som nu råder i försäkringsläkarsystemet. Utskottsmedlem Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.
- Just nu råder det problem där den insjuknade eller skadade arbetstagaren inte träffar  försäkringsläkaren, utan besluten baserar sig dels på den behandlande läkarens diagnos och dels på jämförbara fall. Hur ska en person som fått t.ex. en hjärnskada förväntas kämpa mot försäkringsbolag i rätten? Man kan inte anta att patienten i en sådan situation känner till sina rättigheter eller hur lagstiftningen fungerar. I värsta fall har försäkringsläkarens beslut lett till att arbetstagaren har kunnat bli helt utan stöd och utkomst. Det handlar om rättskydd och det är bra att systemet nu ses över, säger Rehn-Kivi.
Det nuvarande systemet ger möjligheter till ojämlikt behandlande av de försäkrade och utskottet kräver nu i sitt betänkande att insynen förbättras och att regeringen bereder ett förslag som korrigerar de brister som uppdagats. Ett nytt lagförslag ska presenteras för riksdagen under våren 2020. I samband med detta är det meningen att också formuleringskrav på försäkringsläkarnas utlåtande skrivs i lagen.
- Jag gläder mig över att medborgarinitiativet fått en positiv behandling och jag hoppas det leder till rättvisare och humanare beslut i framtiden, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppen söker lagstiftningssekreterare

Anställningstid 15.8.2019-30.6.2020
03.07.2019 kl. 15:12

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00