Försäkringsläkarsystemet blir rättvisare

15.02.2019 kl. 15:41
Statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som nu råder i försäkringsläkarsystemet.

 

 

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott blev igår klart med sitt betänkande om medborgarinitiativet, som vill ha ändringar i försäkringsläkarnas verksamhet. I initiativet föreslår man avskaffande av rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att fatta beslut utan att behöva ta ansvar för sina utlåtanden. Trots att utskottet föreslår att medborgarinitiativet förkastas, föreslår utskottet ändå att riksdagen godkänner en kläm där statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som nu råder i försäkringsläkarsystemet. Utskottsmedlem Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.
- Just nu råder det problem där den insjuknade eller skadade arbetstagaren inte träffar  försäkringsläkaren, utan besluten baserar sig dels på den behandlande läkarens diagnos och dels på jämförbara fall. Hur ska en person som fått t.ex. en hjärnskada förväntas kämpa mot försäkringsbolag i rätten? Man kan inte anta att patienten i en sådan situation känner till sina rättigheter eller hur lagstiftningen fungerar. I värsta fall har försäkringsläkarens beslut lett till att arbetstagaren har kunnat bli helt utan stöd och utkomst. Det handlar om rättskydd och det är bra att systemet nu ses över, säger Rehn-Kivi.
Det nuvarande systemet ger möjligheter till ojämlikt behandlande av de försäkrade och utskottet kräver nu i sitt betänkande att insynen förbättras och att regeringen bereder ett förslag som korrigerar de brister som uppdagats. Ett nytt lagförslag ska presenteras för riksdagen under våren 2020. I samband med detta är det meningen att också formuleringskrav på försäkringsläkarnas utlåtande skrivs i lagen.
- Jag gläder mig över att medborgarinitiativet fått en positiv behandling och jag hoppas det leder till rättvisare och humanare beslut i framtiden, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00