Demokratiska värderingar är inte till salu

18.05.2016 kl. 10:55
För ett par månader sedan gjorde EU och Turkiet en kontroversiell överenskommelse för att hantera flyktingsituationen och flyktingströmmen till Europa. Överenskommelsen innebar att syriska flyktingar som anländer till Grekland från Turkiet skickas tillbaka till Turkiet

EU förbinder sig sedan att ta lika många flyktingar, som de som har returnerats, direkt från Turkiet. Dessa ska sedan allokeras solidariskt mellan EU:s medlemsländer. Turkiet ska för detta få bland annat sex miljarder euro från EU samt visumfrihet i Schengenområdet för sina medborgare. För visumfriheten måste man dock först uppfylla 72 stycken villkor från en lista som berör alltifrån minoritetsskydd till biometriska pass.

 

Som ni hör är det här en komplicerad överenskommelse med många rörliga delar som kan gå fel. I mina ögon har överenskommelsen hela tiden varit alltför invecklad, problematisk och o-europeisk för att den ska kunna vara gångbar. Vi utlokaliserar delvis asylrätten något som både juridiskt och moraliskt är mycket tvivelaktigt. Vi måste kunna bättre än så och i stället skapa ett hållbart system som är i praktiken fungerande och som är humant.

 

Vi har en mycket allvarlig flyktingsituation. Därför måste vi samarbeta med flera länder utanför EU, däribland Turkiet, som har en viktig roll. Men samarbetet måste ske utan att vi kompromissar på det fundament och de grundideal som EU vilar på – demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

 

EU-kommissionen slog nyligen fast att Turkiet ännu inte uppfyllt sju av de 72 villkoren för att få visumfrihet. Ett av villkoren är att Turkiet ändrar sin anti-terrorlag som nu använts som svepskäl för att trakassera journalister och fängsla representanter för minoriteter och regimkritiska röster på tvivelaktiga grunder.

 

Det finns begränsade verktyg för EU och demokratiska länder att upprätthålla demokratiska, mänskliga och fria rättigheter i utrikespolitiken. Men, de verktyg vi har är kraftfulla då de är mycket eftersträvansvärda. Verktygen handlar bland annat om handelsmöjligheter, biståndsmedel, visumfritt resande eller möjligheten att bli EU-medlem. Av den här anledningen är det visumfriheten som är viktigast för Turkiet, inte pengarna.

 

Men just därför är det så viktigt att vi inte ger efter på våra villkor. Alla villkor måste vara uppfyllda förrän visumfriheten kan beviljas, eftersom det annars skulle skapa ett farligt prejudikat för andra länder i världen och visa att våra demokratiska värderingar är till salu.

 

Så får det inte vara. Vi får inte låta ändamålen börja helga medlen, genom att ge fördelar utan att kriterier uppfylls, eftersom vi då förlorar vår moraliska kompass och demokratiska ryggrad. Demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter får aldrig vara till salu.

 

Om Turkiet åtgärdar alla saker på villkorslistan och övervakar att de efterföljs i praktiken så är det en verkligt bra sak och det ska då så klart belönas med visumfriheten. Det visar då att ”soft power” verkligen har en effekt och kan fungera som ett föredöme för andra länder att arbeta med att förstärka demokratiska friheter och medborgerliga rättigheter samt minoritetsskydd i sina länder. Då skulle världen bli en bättre plats.

Mats Löfström

Gruppanföranden

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25

Interpellationsdebatt om spårtrafiken nu och i framtiden.

Gruppanförande 3.10 2017 hållet av , Mats Nylund
03.10.2017 kl. 14:18

Remissdebatt om statsrådets klimatpolitiska redogörelse 2030.

Gruppanförande 27.9.2017, ledamot Anders Adlercreutz,
27.09.2017 kl. 14:30

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2018

Gruppanförande 20.9.2017, Joakim Strand
20.09.2017 kl. 10:36