Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

14.02.2018 kl. 15:00
Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen

Talat ord gäller!

 

Ärade talman,

 

Vilka slutsatser kan man dra nu när valperiodens sista riksmöte har börjat?

 

Finland har hundra år av självständigt välfärdsbygge bakom sig. Vi har en av världens mest friska, välmående och bäst utbildade befolkning. Vi har ett rätt stabilt politiskt system och vi har stabila institutioner i vårt samhälle.

 

Allt det här är viktigt för vår konkurrenskraft, men viktigast av allt är att vi har byggt detta tillsammans.

Vi lever nu 2018, och står inför ordentliga utmaningar, som samtidigt är möjligheter.

Vår befolkning blir äldre, vi lever längre. Samtidigt föds det för få barn. Vi behöver mera människor, och vi behöver framför allt en positiv samhällsanda som gör att folk vill flytta hit.

Vi behöver satsa på dagvården, skolan och bestämt motverka de trender som försvagar jämlikheten i utbildningen.

Själv skulle jag inte nått studentexamen, än mindre blivit jurist, utan den avgiftsfria skolan och utbildningen. SFP och Svenska riksdagsgruppen vill se ett jämlikt Finland, där alla barn ges jämlika möjligheter.

 

Men, ärade talman,

Finland är en del av Norden och den nordiska modellen har stor potential. Vi borde lära oss att agera ännu mera tillsammans. Vi ska inte heller glömma att sammanräknat är Norden världens tolfte största ekonomi.

 

Då vi ser på utvecklingen i vårt eget land, så vet vi att artificiell intelligens är morgondagens melodi – den ska vara jämlik och tillgänglig för alla.

Själv bor jag i landskapet Österbotten som är känt för sin driftighet. Jag vet att det som är hemligheten bakom den positiva samhällsutvecklingen där är initiativrikedom, samhörighet och framåtanda. Ingen vill däremot ha förmynderi eller mera byråkrati.

Låt därför landskapen bestämma själva hur de vill utvecklas. Jag upprepar: nu när landskapsmodellen ser ut att bli av, se till att lagstiftningen blir så kvalitativ att modellen på riktigt stärker självstyrelsen. Byråkratiska strukturer dödar initiativen – SFP tror att människorna i landskapen vet bättre vad landskapen behöver än de som sitter bakom skrivborden på våra ministerier. Låt landskapen bestämma om sin vård, sin jour och vad man opererar var!

Ännu hinner ni ändra på ert förslag.

 

SFP och Svenska riksdagsgruppen vill ha en ren miljö och ett Finland som bär sitt ansvar i klimatpolitiken.

 

Vi behöver förnya Finland och se all vår potential. Vi har nobelpristagarna Holmström och Ahtisaari. Också i europapolitiken bör vi vara ett litet land med stora tankar.

Här finns det skäl att fråga: lever regeringen upp till det här? Att regeringen valt att säga nej tack till ett extra EU-mandat för Finland till följd av brexit ter sig obegripligt. Med det extra mandatet skulle även Ålands representation i unionen kunna lösas.

 

Finland borde också se över asylpolitiken. Människor kan inte sändas tillbaka till döden. Gemensamma spelregler på EU-nivå behövs, och här behöver Finland agera och inte sitta på bromsen. Nyvalda inrikesminister Mykkänens öppning när det gäller kvotflyktingar är ansvarsfull och logisk och värt allt stöd.

 

Också arbetslivet måste förnyas. Det faktum att Finlands ekonomi nu går bättre, minskar inte på vårt ansvar att lösa de strukturproblem som finns på arbetsmarknaden. Det ska alltid löna sig att jobba. När vi lanserar nya modeller måste de innehålla tillräckligt med sporrande element. Mer morot än piska!

 

Och såhär på vändagen: Familjerna är värda en reform – barnen är värda en reform av föräldraledigheterna. Förra fredagen såg ut som ett öppet krig inom regeringen efter att familjeminister Saarikko meddelat att reformen läggs på is.

 

Vi behöver en reform av familjeledigheten som underlättar livspusslet med sammanjämkning av arbete och familjeliv, som minskar på löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män samt som förbättrar kvinnors möjligheter till sysselsättning och involverar papporna i högre grad.

Den här reformen måste prioriteras nu och den ska få kosta.

 

Om vi vill vara världens bästa land att födas i, växa upp i, leva och dö i – då ska vår politik stöda det.

De slutsatser vi kan dra, är att det behövs en kursändring på många områden. Hur kommer regeringen att använda sitt sista år? Finlands folk förtjänar bättre än en regering som präglas av upprivande gräl där finländarnas bästa blir en bisak.

Gruppanföranden

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25