Minister Berner svarar på ledamot Löfströms fråga

09.02.2016 kl. 13:16
När planerar regeringen att föra en proposition om ratificering av Nairobikonventionen till riksdagen?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) godkändes 2007 den internationella Nairo-bikonventionen om borttagning av vrak. Syftet med konventionen är att säkra att ett farligt vrak som befinner sig inom en avtalsstats ekonomiska zon avlägsnas snabbt och effektivt samt att kostnaderna för åtgärden ersätts. Nairobikonventionen trädde i kraft den 14 april 2015 och den har tills vidare ratificerats av 26 stater. Av dessa avtalsstater bedriver finska fartyg trafik i synnerhet till Storbritannien, Tyskland och Danmark. Sverige och Danmark har inte ännu ratifi-cerat Nairobikonventionen.

I Kommunikationsministeriet har beretts ett utkast till regeringens proposition om godkännande av Nairobikonventionen om borttagning av vrak. Regeringens utkast till proposition är som bäst ute på en omfattande remiss. Utlåtandena har begärts senast den 29 februari 2016. Beroende på remissens resultat är målet att lämna regeringens proposition till riksdagen under vårsessionen 2016.

Helsingfors 4.2.2016

Kommunikationsminister Anne Berner

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
igår kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12