BB-förordningen värd ett bättre öde

05.12.2015 kl. 12:29


Riksdagen sa på onsdagen nej till medborgarinitiativet om att ändra jourförordning för förlossningssjukhus. I medborgarinitiativet insisterar man på att kravet på tusen förlossningar per år slopas.

Flera förlossningsenheter i landet, bland annat BB i Borgå, är på fallrepet genom denna rigida bestämmelse i jourförordningen.

 

Det finns all orsak att ifrågasatta den absoluta gränsen på 1000 förlossningar i jourförordningen. Hittills har ingen kunnat presentera statistik eller undersökningar som skulle bevisa att större sjukhus skulle vara mera patientsäkra än mindre förlossningssjukhus med exempelvis runt 800 förlossningar.

Då avstånden mellan förlossningssjukhusen blir längre sänks samtidigt patientsäkerheten och risken för födslar längs vägarna ökar. Enligt THL har födslarna utanför förlossningssjukhus och på vägarna ökat mellan åren 2012-2014. Längre avstånd mellan förlossningssjukhusen sätter kvinnorna i en osäker och ojämlik ställning.

Patientsäkerheten har inte varit ett problem när det gäller förlossningar i Finland. Vi kan inte godkänna att man nu tar till det argumentet för att skapa större enheter och öka avstånden.

Svenska riksdagsgruppen har arbetat hårt för att det numeriska kravet på tusen födslar per år ska slopas, eftersom vi ser att följden blir att välfungerande och medicinskt trygga enheter kommer att stängas.

På onsdagen röstade riksdagen om SFP:s reservation, som förkastades med rösterna 146–23. Av de andra partierna var det bara KD som grupp, fem från Vänsterförbundet och enstaka ledamöter från andra partier som backade upp reservationen som i likhet med medborgarinitiativet krävde att gränsen på tusen födslar upphävs.

Socialdemokraterna och andra partier har lokalt talat sig varma för att bevara förlossningsenheten i Borgå, som också för sin tvåspråkighet har ett omistligt värde. Var fanns stödet nu?

Det är även anmärkningsvärt och skäl att notera att Sannfinländarna i sitt valprogram gick ut med kravet att den strikta tusengränsen ska slopas. Nu sitter partiet på social- och hälsovårdsministerposten och riksdagsgruppen röstar för jourförordningen med hull och hår.

 

Anna-Maja Henriksson (SFP)

Mikaela Nylander (SFP)

Anna-Maja Henriksson, Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59