EU-fonden ger oss möjligheter

03.10.2020 kl. 06:17
Höstens politiska arbete har verkligen dragit igång på allvar. Vid sidan om de stora reformerna, beslut relaterat till coronan och sysselsättningsfrågor har mycket präglats av diskussionen om EU:s återhämtningsfond.

Fonden är en engångslösning med målsättningen att fortsättningsvis hålla samhällets hjul i rullning.

Återhämtningsfondens totala summa uppgår till smått otroliga 750 miljarder euro. Från att inledningsvis ha varit en diskussion om vad det kostar för Finland har nu allt mera fokus flyttat över till de dryga tre miljarder euro som Finland får.

I samband med budgetrian för två veckor sen beslöt regeringen att pengarna ska riktas till satsningar på sex olika delområden men med tyngdpunkt på den gröna omställningen och digitalisering.

Här har vi i Österbotten en otrolig chans. Vi har kunnande, idéer och även klara förutsättningar som uppfyller de kriterier som finns. Just nu förbereds stora projekthelheter med syfte att vi i Österbotten ska kunna ta del av fonden medel. De skulle gynna både stad och landsbygd. Värdet av projekten är över 700 miljoner euro.

Regionforskaren Timo Aro uttryckte sig nyligen träffsäkert då han beskrev kustkommunerna i Österbotten som ”företagarvänliga, stryktåliga, dynamiska och initiativrika”. Också detta stöder satsningar hos oss, många av våra företag och branscher jobbar aktivt med hållbarhet, i många fall är företagen föregångare.

Det skapar jobb. Av Finlands tio kommuner med lägst arbetslöshet finns sju i landskapet Österbotten.

Sysselsättningen blossade upp i riksdagen i onsdags då oppositionspartierna lämnade in en interpellation om regeringens ekonomiska och sysselsättande mål. Oppositionspartiernas mål är ju att avsätta regeringen.

Vi får ofta frågan vad det goda sysselsättningsläget beror på. Enkla svar finns inte men i debatten konstaterade jag att företagandet ligger i blodet för många, vi är vana att göra saker själva, har en bred palett av branscher i Österbotten, vi åker med våra produkter direkt ut i världen – inte alltid via Helsingfors, vi tar impulser från världen, svenska språket har en stor betydelse men även arbetsrelaterade invandringen. Listan kunde göras längre.

Arbete är det bästa socialskyddet. Tack vare detta har vi i landskapet kunnat hålla en hög nivå på till exempel vård och omsorg. Den mastodonta vårdreformens utlåtanderunda, som gav 773 utlåtanden, avslutades för en dryg vecka sedan.

Vår livskraft värdesätts inte alls i vårdreformens finansieringsmodell. I de österbottniska kommunerna riktades den största kritiken mot finansieringsmodellen som bland annat kraftigt missgynnar oss, som har en friskare befolkning.

Vi i SFP är inte nöjda med den rådande finansieringsmodellen och kommer att göra vårt yttersta i den fortsatta behandlingen att kämpa för en förändring här.

 

Mikko Ollikainen