Interpellation om regeringens finanspolitik 

15.05.2024 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.

Ärade talman,

 

Då vi diskuterar den offentliga ekonomin krävs det framtidstänk. Det krävs framtidstro. Just nu räcker inte anpassningsåtgärder och skattehöjningar. Vi behöver tillväxt och hopp om bättre tider. Det här är alldeles tydligt. Oppositionen väcker debatt i frågan och önskar svar av regeringen. Det här är en bra sak – debatt är nyttigt. Samtidigt är det alldeles självklart att oppositionen har svårigheter att sy ihop ett alternativ till regeringens anpassningsbeslut. Vi tar emot kritiken från oppositionen, men önskar också trovärdiga alternativ.

 

Ärade talman,

Att förhandla fram en helhet är svårt – men vi är nöjda med de rättvisa beslut som förhandlingen resulterade i. I regeringens paket finns både nedskärningar och skattehöjningar som motsvarar idén om alla är beredda att tillsammans lyfta Finland.

 

Ärade talman,

Små och medelstora företag i Finland ser allt dystrare på framtiden. Färre företag siktar på att växa och som bekant är växande företag Finlands motor. Detta är en mycket oroande utveckling och därför är det viktigt att regeringens arbetsmarknadsreformer och infrastruktursatsningar stärker villkoren för små och medelstora företag.

 

Ärade talman,

Regeringsprogrammet stärker förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. FoU-finansiering ökar produktionstillväxten och tillgodoser industrins behov. Beslutet att stärka stamnätet bidrar också till nya investeringar. Programmen för östra och norra Finland, som blir färdiga före utgången av 2024, stöder också regionernas tillväxtmöjligheter.

 

Regeringen har kommit överens om ett skatteincitament för företag som främjar investeringar i den gröna omställningen och samtidigt i våra klimatmålsättningar. Det finns idag lovande projekt runtom i landet. Det handlar inte bara om industriinvesteringar i miljardklassen, utan också om nya arbetsplatser och mer skatteintäkter.

 

Ärade talman,

Regeringen gör satsningar som främjar infrastruktur, pendling och tillväxt. På investeringslistan finns bland annat Kustbanan i västra Nyland och riksåttan i Österbotten.

Regeringsprogrammet slår fast det uppenbara: att arbetskraftsinvandringen är ytterst viktig med tanke på den ekonomiska tillväxten och tryggandet av servicen i Finland. Vi säkerställer att integration är möjlig på båda inhemska språken. Målet är att ungefär 5–10 procent ska integreras på svenska.

 

Ärade talman,

Inom social- och hälsovården ser vi till att göra nödvändiga åtstramningar. Som interpellationens undertecknare konstaterar: välfärdssamhället kan inte ständigt leva över sina tillgångar. Vi måste stävja kostnaderna. En betydande åtgärd som togs under våren är att regeringen avstår från att minska antalet centralsjukhus.

Men om vi vill ha verksamma sjukhus även i framtiden, är det personalbristen vi måste lösa. Läkare, vårdare och socialarbetare ska få arbeta med sina patienter och inte använda majoriteten av arbetstiden till byråkratiskt pappersarbete. Arbetet måste vara flexibelt och givande.

I tider av svåra anpassningsåtgärder är det viktigt att lyfta viktiga investeringar som görs. Vi inom SFP är glada över att terapigarantin för barn och unga går framåt. För genomförandet av terapigarantin anvisas en tilläggsfinansiering på 35 miljoner euro per år.

 

Ärade talman,

Vi vet att jordbruket befinner sig i en strukturell lönsamhetskris. Därför prioriterar regeringen att inte skära i jordbruket utan i stället främja tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet inom livsmedelsindustrin.

 

Ärade talman,

Regeringen har snart verkat i ett år. Ett år som bland annat har resulterat i ett paket som anpassar de offentliga finanserna med 9 miljarder euro. Men faktum är att även nästa regering också kommer stå inför svåra, ekonomiska anpassningsbeslut. Interpellationens undertecknare har alldeles rätt i att även tillväxt behövs. Och det möjliggör regeringen. SFP kommer alltid vara ett framtidsparti som inte räds att ta de svåra, men ansvarsfulla besluten. Beslut som återställer förtroendet för Finland.

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59