Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

04.11.2020 kl. 15:00
Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.

Ärade talman,

Agenda 2030 siktar på ett klimatneutralt samhälle där miljön, ekonomin och människan är i balans. I detta program är tilliten till rättsstaten, demokratin, det nordiska välfärdssamhället och jämställdheten centrala värden.

Om vi hade diskuterat Agenda 2030 förra hösten hade tonvikten varit annorlunda än nu. I dag har coronaviruspandemin både globala och nationellt tagit en stor del av uppmärksamheten. I dagens läge måste vi kunna medge att vi på riktigt inte vet hur kontinentalplattorna placerar sig då pandemin släpper sitt grepp.

 

Pandemin är ett exempel på att vi inte ensamma kan lösa globala utmaningar. Vi behöver mera förtroende i det internationella samarbetet.

Det var också huvudbudskapet när Finland förra veckan presenterade programmet för vårt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Programmet för inkommande år drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt mer hållbart Norden. Även i EU-samarbetet har fokus varit på snabba återhämtningsåtgärder som bidrar till EU:s klimatmål.

Genom att världen tänker mera på hållbarhet skapas enorma möjligheter även för vår industri, som är världsledande exempelvis när det gäller motorer som är energisparande och bra för miljön.

 

Ärade talman,

Det är ändå inte enbart vid de internationella förhandlingsborden som vi tar de viktiga stegen mot ett klimatneutralt samhälle. Det är viktigt att sporra till koldioxidneutrala lösningar i lokalsamhället.

 

SFP och Svenska riksdagsgruppen stöder hållbarhet på alla plan. Vi ska backa upp kommunerna och lokalsamhället. Och då är det skäl att komma ihåg att våra regioner i Finland är olika. Det som fungerar på ett ställe kanske inte fungerar lika bra på ett annat.

På landsbygden kan det till exempel handla om smarta elnät, om att producera egen el genom vindkraft eller solenergi, om att vidareanvända jordbruksavfall till bränsle – exempelvis biogas till bilarna i den egna byn. Allt behöver inte vara stort. Vi ska ha en smidig och möjliggörande lagsstiftning.

Agenda 2030 vill göra städerna till mänskliga boendemiljöer, som är inkluderande, säkra och hållbara. Vi ska bygga ut den utsläppssnåla kollektivtrafiken och förbättra kvaliteten på livsmiljön via arkitekturen.

Medborgarna måste känna att de hänger med – helt oberoende av boningsort och ålder. Då måste informationen om målsättningarna för Agenda 2030 – de sjutton punkter som finns här i redogörelsen – vara tydlig och faktabaserad så att målsättningarna lätt kan förankras hos människor. Genom god kommunikation kan vi öka förtroendet för de beslut som måste fattas på olika plan. Diktat från högre myndighet fungerar sällan.

 

Ärade talman,

Det behövs åtgärder både på kort och lång sikt. Agenda 2030 betonar rättvisa mellan generationerna.

Då vi här lyfter fram en hållbar utveckling av jordklotets naturresurser – satsningar på sysselsättning och cirkulär ekonomi – kan inte utbildningens betydelse tillräckligt betonas.

För att stärka framtidstron bör vi särskilt främja ungdomssysselsättningen och stärka de ekonomiska möjligheterna för kvinnor på jämställda villkor. Alla länder har nytta av en frisk och utbildad arbetskraft.

 

Arbetsfältet är stort, programmet är mycket brett och det finns mycket att göra för att uppnå målen för Agenda 2030. Inom SFP ser vi att det egentligen inte finns alternativ, utan vi bör framskrida enligt dessa målsättningar, som ju också genomsyrar regeringen Marins regeringsprogram.

Årsklockan – som bör fungera som ett tydligt instrument för uppföljning och utvärdering – ska visa att vi är på rätt väg.

Tillsammans – yhdessä.

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43