Medborgarinitiativ: Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen

25.04.2013 kl. 17:25
Behandlingen av lagen som berör pälsnäringen behandlades som en s.k. snabbdebatt. Gruppens första taltur hölls av riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

Ett nytt steg har tagits i Finlands riksdags historia. För första gången behandlar vi ett s.k. medborgarinitiativ. Bra så. Ämnet är dock inte oväntat – man vill införa ett förbud – ett förbud av pälsnäringen. Medborgarinitiativet skall självklart behandlas sakligt här i riksdagen, men för egen del vill jag ändå genast säga att jag inte stöder ett förbud. Orsakerna är många. Näringen är en exportnäring – värdet av den finländska pälsproduktionen är uppemot 400 miljoner euro. Nästan allt kan sägas vara exportintäkter. Pälsnäringen sysselsätter – enligt vissa beräkningar är sysselsättningseffekten ca 4300 årsverken och det är en beaktansvärd siffra.

Turkistarhaajien tuottavuus on hyvä. Se puolestaan tarkoittaa, että turkistarhaajat voivat investoida suurempiin häkkeihin ja muihin eläinsuojelua edistäviin toimenpiteisiin. Hyvä tuottavuus merkitsee myös, että useat kunnat hyötyvät näistä yrityksistä. Erityisesti tämä koskee maaseudun kuntia. Mahdollisen elinkeinon kieltämisen vaikutukset olisivat kunnille tuhoisat. Tuhoisat olisivat myös vaikutukset niille yrittäjille jotka ovat vuosia elinkeinoa harjoittaneet. Tarvitsemme koko Suomeen, myös maaseudulle, monipuolisen elinkeinoelämän.  Tarvitsemme yrittäjiä jotka ovat valmiita kehittämään ja panostamaan tähän ja väitän, että turkistarhaajat ovat tavallisia, rehellisiä yrittäjiä jotka myös välittävät eläimistään. Tämän vuoksi meillä on Suomessa ainutlaatuinen sertifiointimenettely turkistarhoille ja tällä hetkellä noin 70% tarhoista ovat sertifioituja. Sillä tiellä on syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Tukekaamme yrittäjyyttä koko Suomessa, myös maaseudulla, ja panostakaamme eläinten hyvinvointiin. Tukekaamme yrittäjyyttä samalla kuin tuemme uusia ajatuksia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi!

Gruppanföranden

EU-politiken 2013

Gruppanförande i remissdebatten om statsrådets redogörelse för EU-politiken 2013, 19.6.2013, riksdagsledamot Astrid Thors
19.06.2013 kl. 13:00

Ramar för statsfinanserna 2014-2017

Gruppanförande i debatten om statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014-2017, 12.6.2013, gruppordförande Mikaela Nylander.
12.06.2013 kl. 15:00

Nordiskt samarbete inom säkerhets- och försvarspolitiken.

Gruppanförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist 6.6 2013.
06.06.2013 kl. 17:00

Livsmedelssäkerhet.

Remissdebatten om statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten, riksdagsledamot Mats Nylund
23.05.2013 kl. 17:00

Social- och hälsovårdsreformen.

Gruppanförande i debatten om statsministerns upplysning om hur social- och hälsovårdsreformen framskrider, 16.5 2013, gruppordförande Mikaela Nylander.
16.05.2013 kl. 18:00

Statsborgen för europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet.

Gruppanförande om statsrådets meddelande om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet, 15.5.2013, riksdagsledamot Astrid Thors
15.05.2013 kl. 15:02

Medborgarinitiativ: Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen

Behandlingen av lagen som berör pälsnäringen behandlades som en s.k. snabbdebatt. Gruppens första taltur hölls av riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.
25.04.2013 kl. 17:25