Terapigarantin för barn och unga går framåt

30.04.2024 kl. 15:01
Social- och hälsovårdsministeriet har lagt fram på utlåtanderunda lagförslaget om barn och ungas terapigaranti. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad för att terapigarantin för barn och unga går framåt.

– Det här är ett viktigt steg. Psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och vi måste få stopp på den här utvecklingen. Vi måste få fungerande servicekedjor och tidigare stöd för dem som behöver, säger Wickström.

Terapigarantin ska förbättra barns och ungas tillgång till förebyggande vård och behandling av psykiska problem inom primärvården och barn och ungas tillgång till stöd för psykisk hälsa inom socialvårdstjänsterna på basnivå. För genomförandet av terapigarantin anvisas en tilläggsfinansiering på 35 miljoner euro per år.  Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2025. 

Vård och stöd inom ramen för terapigarantin för barn och unga ska erbjudas inom både socialvården och hälso- och sjukvården, och den ska gälla barn och vuxna under 23 år. Garantin ska omfatta korttidspsykoterapi inom primärvården och sådana psykosociala metoder som används en kortare tid än den egentliga psykoterapin och som är avsedda för behandling av lindrigare symptom och för förebyggande stöd.  

– Det här är en bra början och på sikt får vi jobba att åldern ännu höjs, men med dagens resurser är det bra ifall vi kan garantera stödet för alla upp till 23 år. Själv hoppas jag att man också ska fortsätta utreda andra former av stöd för barn och unga som behovet av psyksjukskötare till skolorna, säger Wickström.

Henrik Wickström

Gruppanföranden

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49