Ukraina bör vara en del av den västerländska gemenskapen

21.02.2024 kl. 15:31
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) höll idag Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i den aktuella debatten om läget i Ukraina.

Inkommande lördag är det exakt två år sedan Ryssland inledde sitt hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina. 


I sitt anförande betonar Norrback behovet av praktiskt stöd till Ukraina, särskilt inom utbildningssektorn, för att bygga ett starkt och resilient samhälle. Han understryker även vikten av att EU arbetar tillsammans för att upprätthålla det regelbaserade systemet och att stödja Ukrainas väg mot europeisk integration.

– Ukraina behöver långsiktigt stöd som går utöver det militära och ekonomiska. Att säkerställa att Ukraina blir en del av den västerländska gemenskapen är inte bara en moralisk skyldighet utan en strategisk nödvändighet. Därför hoppas vi även att Ukraina kunde bjudas in till nästa NATO-toppmöte i Washington, säger Norrback.

Norrback uppmanar till en enhetlig och beslutsam handling från både Finland och EU för att stödja Ukraina i dessa utmanande tider. 

– Vi får inte glömma att kostnaden för att stödja Ukraina, hur betydande den än kan verka, bleknar i jämförelse med de kostnader och det lidande som skulle följa om vi vände dem ryggen. Finländarna har på bred front visat sitt stöd till Ukraina genom medborgarinsamlingar, genom att ge hem åt flyktingar och hjälpa dem att integreras i vårt samhälle, genom välgörenhetskonserter och kulturkvällar. Finland och Finlands folk står stadigt vid Ukrainas sida, nu och framöver, avslutar Norrback.
Anders Norrback

Gruppanföranden

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00