Ukraina bör vara en del av den västerländska gemenskapen

21.02.2024 kl. 15:31
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) höll idag Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i den aktuella debatten om läget i Ukraina.

Inkommande lördag är det exakt två år sedan Ryssland inledde sitt hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina. 


I sitt anförande betonar Norrback behovet av praktiskt stöd till Ukraina, särskilt inom utbildningssektorn, för att bygga ett starkt och resilient samhälle. Han understryker även vikten av att EU arbetar tillsammans för att upprätthålla det regelbaserade systemet och att stödja Ukrainas väg mot europeisk integration.

– Ukraina behöver långsiktigt stöd som går utöver det militära och ekonomiska. Att säkerställa att Ukraina blir en del av den västerländska gemenskapen är inte bara en moralisk skyldighet utan en strategisk nödvändighet. Därför hoppas vi även att Ukraina kunde bjudas in till nästa NATO-toppmöte i Washington, säger Norrback.

Norrback uppmanar till en enhetlig och beslutsam handling från både Finland och EU för att stödja Ukraina i dessa utmanande tider. 

– Vi får inte glömma att kostnaden för att stödja Ukraina, hur betydande den än kan verka, bleknar i jämförelse med de kostnader och det lidande som skulle följa om vi vände dem ryggen. Finländarna har på bred front visat sitt stöd till Ukraina genom medborgarinsamlingar, genom att ge hem åt flyktingar och hjälpa dem att integreras i vårt samhälle, genom välgörenhetskonserter och kulturkvällar. Finland och Finlands folk står stadigt vid Ukrainas sida, nu och framöver, avslutar Norrback.
Anders Norrback

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38