Viktiga satsningar för Österbotten

12.12.2023 kl. 12:25
Flera viktiga projekt för Österbotten finns med i riksdagens finansutskotts betänkande kring nästa års statsbudget. Till exempel flera vägar, som tillhör det lägre vägnätet i olika delar av Österbotten, får en ansiktslyftning nästa sommar.

– Reparationsskulden på vårt vägnät växer hela tiden. Genom dessa så kallade julklappspengar kan vi göra mindre men viktiga satsningar för att förbättra det lägre vägnätet runt om i Österbotten. Exempel på sådana vägar är Västerhankmovägen (100.000 euro) och Söderfjärdsvägen (200.000 euro) men även Henriksdagsvägen samt vägar i Nykarleby och Purmo. Här har byborna väntat länge på en förbättring av byarnas livsnerver, säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen från Malax.


Regeringen gör nästa år en extra punktinsats gällande beläggningsarbeten. Bara in inom gamla Vasa läns område handlar det om långt över 30 miljoner euro.

– Det här kommer att ha en enorm påverkan också hos oss. Inom kort kommer NTM-centralen att publicera listan på sina beläggningsobjekt nästa sommar och jag hoppas att man genom dessa medel kan delfinansiera Vöråvägens förbättring som nästa år får 300.000 euro, säger Ollikainen. 

Farleden som staten äger vid Molpehällorna får en breddning och fördjupning för 100.000 euro.

– Den södra delen av Kvarkens världsarv har inte fått några satsningar tidigare. Nu är det dags. Samtidigt torde det vara de första öronmärkta julklappspengarna som kommer till Korsnäs kommun på mycket länge, säger Ollikainen.

Förutom trafikprojekt finns bland annat 450 000 euro för forskning och utveckling av vätgaslösningar vid VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre vid Vasa universitet) samt 100.000 euro till Niilo Mäki institutet för att i ett tidigt skede klarlägga och följa upp inlärningssvårigheter för finlandssvenska barn i 5-6-åldern.

– Med tanke på de aktuella Pisaresultaten är detta otroligt viktigt. Förutom detta ges även 50.000 för svenskspråkig räddningsutbildning i Helsingfors, vilket förstås gagnar hela Svenskfinland, säger Ollikainen.

 
Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00