Förutsättningarna att studera på heltid förbättras

07.11.2023 kl. 15:42
Riksdagen har idag (7.11) hållit remissdebatt om regeringens förslag till ändringar i lagen om studiestöd. Syftet med lagförslaget är att trygga förutsättningarna för studier på heltid och förbättra situationen för studerande med barn. Lagförslaget har utarbetats under ledning av idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist.

– Denhär regeringens mål och uppdrag är att anpassa ekonomin. Till sparåtgärderna regeringen förbundit sig till i regeringsprogrammet hör studiepenningens indexfrysning och reformen av det allmänna bostadsstödet. Som minister med ansvar för studiestödet har jag varit orolig för hur åtgärderna påverkar studerandenas utkomst. Därför har jag tagit initiativ till detta lagförslag som en viktig åtgärd för att fortsättningsvis trygga möjligheten till studier på heltid, säger Bergqvist.


I lagförslaget föreslås en höjning av statsborgen för studielån från 650 till 850€ i månaden och från 300 till 400€ i månaden för studerande under 18 år. Studiestödets försörjartillägg för heltidsstuderande som är vårdnadshavare till ett barn höjs likaså med 30€ i månaden. Lagförslaget innehåller även ett förslag om att öka antalet gånger studielånet kan lyftas under en termin för andra studerande än högskolestuderande, för att studielånet ska räcka till bättre under hela studieåret.

– Höstens diskussioner om studiestödet belyser behovet av en totalreform av studiestödet. Arbetet med totalreformen kommer att inledas under hösten och jag har bjudit in studentorganisationerna till rundabordssamtal inför arbetet. I enlighet med regeringsprogrammet är målsättningen med totalreformen att trygga försörjningen under studietiden, stärka de sporrande elementen i studiestödet och stödja slutförandet av studierna inom målsatt tid, säger Bergqvist.

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50