Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har valts till WADA:s stiftelsestyrelse

24.10.2023 kl. 17:16
Fint erkännande för finländsk idrott

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist har idag valts till Världsantidopingbyrån WADA:s (World Anti-Doping Agency) stiftelsestyrelse. Bergqvist blir Finlands andra representant genom tiderna i WADA:s stiftelsestyrelse.


– Det är ett fint erkännande för finländsk idrott och Finlands långsiktiga antidopingarbete. Det handlar om att ge alla idrottare möjlighet till en rättvis tävling. Inom WADA bereder man bland annat en ny strategi och förnyandet av det världsomfattande antidopingsregelverket. Jag kommer att hålla framme Finlands värderingar om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och god förvaltning i detta arbete, säger Bergqvist.

Utnämningen behandlades i EU-rådet på tisdagen och Bergqvist fungerar som EU:s företrädare i sitt nya uppdrag under hennes ministeruppdrag.

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00