Granskningen av funktionshinderservicelagen bör prioriteras 

28.09.2023 kl. 09:22
Riksdagen har fattat beslut om att skjuta fram ikraftträdandet av funktionshinderservicelagen. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att den nya regeringen hamnade i en svår sits angående lagstiftningen.

– Det är mycket trist att vi blir tvungna att skjuta upp den här lagstiftningen. I slutet av förra riksdagsperioden gjordes det justeringar i lagen i samband med riksdagsbehandlingen som man inte fick alla konsekvensanalyser på. Resultatet var en lag som man inte hade reserverat tillräckliga ekonomiska resurser för. Även flera experter och sakkunniga har lyft fram utmaningarna med att tillämpa lagen på grund av de förändringar som gjordes i riksdagen, säger Wickström. 

Wickström påpekar att tanken inte är att försöka hitta inbesparingar från servicen. Nu är frågan om vem som ska omfattas av funktionshinderservicelagen. Enligt Wickström skulle en feltolkad lag kunna medföra en situation där stödbeloppet blir sämre för dem som verkligen är i behov av servicen. Det skulle inte vara rättvist. Samtidigt vill han lyfta fram att det inte juridiskt var möjligt att ta i bruk delar av lagen eller revidera lagen efter att den trätt i kraft. 

-Vi har granskat alla alternativ för den här gruppens bästa, säger Wickström. 

Wickström poängterar att lagen har delat starkt åsikterna på fältet. En del organisationer har upplevt att en förskjutning är bra medan andra har varit kritiska. Majoriteten av välfärdsområdena har varit för en uppskjutning av lagen. 

Wickström har förståelse för att det finns personer som är besvikna över beslutet. Wikström träffade igår FDUV:s representanter för att diskutera ärendet. Han hoppas att organisationerna tas med då de nödvändiga justeringarna i lagen ska göras. Regeringen har dessutom reserverat ett anslag för att stödja familjer med barn som lider av neuropsykiatriska utmaningar. 

-För mig och SFP är det viktigt att vi får den här lagen snabbt revideras till de delar som måste ses över. Hela lagen ska inte öppnas utan de problematiska delarna ska granskas. Dessutom kommer den här regeringen att reservera mer ekonomiska resurser för verkställandet av den här lagen i jämförelse med den förra. Det är ett tecken på att viljan att förbättra servicen genuint finns. 

Henrik Wickström

Gruppanföranden

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01