Att Finland får en extra plats i Europaparlamentet i nästa val ger en stark möjlighet att skapa ett eget mandat för Åland i Europaparlamentet, som är grundligt motiverat.

13.09.2023 kl. 10:30

Europaparlamentet har idag godkänt sammansättningen av Europaparlamentet för kommande valperiod 2024 – 2029. Beslutet innebär att antalet medlemmar i Europaparlamentet ökar till 720. Innan Brexit hade Europaparlamentet 751 platser i bruk, vilket är maxantalet enligt EU-fördraget.

Europaparlamentets beslut gör att en av de nya platserna tillfaller Finland och Finlands platser ökar från 14 till 15 i nästa val.

– Att Finlands platser ökar från 14 till 15 innebär en utmärkt möjlighet att öronmärka den nya 15:e platsen till Åland, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Platserna i Europaparlamentet är mycket viktiga då många frågor som har betydelse i vår vardag avgörs på EU-nivå. Intressebevakningen, som är central för människor och företag, behöver göras både av regering och Europaparlament.

– Åland har inte kompenserats för den direkta makt man gett ifrån sig till Europeiska Unionen. En åländsk plats i Europaparlamentet skulle ge Åland direkt representation i ett av EU:s beslutande organ på samma sätt som den tysktalande regionen i Belgien har, med ett eget mandat i Europaparlamentet, eller som Grönland hade då man var en del av EU och då hade ett öronmärkt mandat av Danmark, säger Löfström.

Den tysktalande regionen i Belgien har ungefär samma procentuella andel av den belgiska befolkningen som Ålands befolkningsandel av Finlands.
 
– Frågan om en åländsk EU-parlamentsplats är inte bara mycket väl motiverad, utan det finns goda exempel i andra EU-länder för hur man löst det i liknande fall. Det skulle också verkställa det principbeslut som statsrådet fattade år 2009 om att öka Ålands EU-inflytande. Grundlagsutskottet har tidigare konstaterat att det inte finns hinder för en sådan lösning, men att det hänger på politisk vilja, säger Löfström.

 
Mats Löfström

Gruppanföranden

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30