Kustbanan utvecklas och Raseborgs sjukhus blir ett kompetenscenter för vård på svenska

16.06.2023 kl. 10:49
Kustbanan och Raseborgs sjukhus nämns specifikt i regeringsprogrammet som publicerades i dag.  SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström från Ingå är glad över flera direkta hänvisningar till västnyland i programmet.

-Regeringen slår fast att kustbanan ska utvecklas. Det är en stor nyhet för regionen! Jag hoppas att vi med den här satsningen kan åstadkomma de förbättringar som behövs för direkt tågtrafik till Hangö samt att vi kan öka antalet tåg som stannar bland annat i Sjundeå och Karis. Det här kan också möjliggöra det att Ingå station äntligen öppnas igen, säger Wickström och understryker att helheten ännu kräver noggrannare planering. 

Wickström konstaterar också att Raseborgs sjukhus nämns i regeringsprogrammet, precis som också t.ex Borgå sjukhus. Båda två ska bli nätverksbaserade kompetenscenter för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna.  

-Det är en stor sak att Raseborgs sjukhus nämns i regeringsprogrammet. Det är de enda sjukhuset som nämns i programmet tillsammans med Borgå sjukhus. Vad jag vet så har inte det skett tidigare. Det visar på en stark politisk vilja att bevara och utveckla vården på svenska via våra närsjukhus i Nyland, säger Wickström. 

-I regeringsprogrammet tar man också hänsyn till möjligheterna för ett bra liv på landsbygden och i skärgården. Under regeringsperioden ska det göras satsningar på vägar, skärgårdslagen ska ses över och kommunerna ska få mer frihet att agera genom att minska på byråkratin. Även välfärdsområdenas finansiering ses över. Genom att man prioriterar främjandet av välmående kommer finansieringen av Västra Nylands välfärdsområde att stärkas under regeringsperioden, säger Wickström. 

-Kommunerna och regionerna kan framöver att göra avtal med staten om hur man vill utveckla sina regioner. Vi håller fast vid våra klimatmål och främjar den gröna omställningen vilket är bra också för företagen i Västnyland där flera projekt som tangerar grön omställning är på gång. Vi minskar också på företagens byråkrati och sänker skatten för pensionärer som vill jobba efter att de gått i pension. Vi skär inte i grundutbildningen, tar i bruk en modell av terap garantin för barn och unga samt satsar på motion och idrott. Därtill kommer vi att vidta åtgärder för att stärka jordbrukets verksamhetsförutsättningar, säger Wickström.
 
I offentligheten har det påståtts att den nya Helsingfors-Åbobanan, det så kallade entimmeståget skulle byggas. Enligt regeringsprogrammet förbinder sig regeringen att bygga ut dubbelspår längs med befintliga kustbanan mellan Kuppis och Salo samt Esbo-Lojo -banavsnittet. Det här innebär att nån ny tågbana inte byggs nu, utan det som görs stöder den nuvarande banan. Likaså byggs en tågförbindelse som gynnar trafiken till Lojo.

-Kustbanan drar nytta av förbättringarna på banavsnittet mellan Kuppis och Salo. Personligen anser jag fortfarande att vi inte ska bygga nåt entimmeståg. De största partierna i Finland är ändå för den nya banan vilket gör saken utmanande, det är ändå ett faktum att den nya tågbanan inte byggs nu, däremot får vi rejält med tilläggsresurser för att utveckla kustbanan.

Henrik Wickström

Gruppanföranden

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30