Nu behövs stabilitet och framtidstro

12.02.2023 kl. 05:55
Idag är det exakt 50 dagar till nästa riksdagsval. Det märks på alla arenor.

Debatterna går hetare, utspelen blir allt fler, spekulationer kring vem man vill leka med efter den 2 april går varm i takt med att gallupar publiceras.

Varje val är unikt, likaså varje regeringsperiod. Den här perioden har präglats av coronapandemin och senare, Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina. Det har lett till att regeringen tvingats ta lån, dels för att värna om det allra viktigaste, livet under pandemin, men också för att hjälpa Ukraina. Osäkerheten har varit större än på länge.

Trots det har denna regering fått mycket till stånd. Vi har ständigt arbetat för att bevara ett levande tvåspråkigt Finland vilket märks genom skrivningar om svenska språket i olika lagar och genom en ny nationalspråksstrategi. Jouren vid Vasa centralsjukhus räddades under den här perioden vilket ju är en otroligt viktigt för oss i Österbotten. Saker som inte prioriterades av föregående, Sipiläs, regering. 

Den sittande regeringen har satsat på barn och unga genom att återinföra den subjektiva rätten till dagvård, infört förlängd läroplikt, gjort andra stadiet avgiftsfritt för studerande och höjt inkomstgränsen.

Vi har skapat ett mer jämställt samhälle genom en familjeledighetsreform. Utöver det har satsningar gjorts på Finlands infrastruktur för både vägar och järnvägar, bland annat omkörningsfilerna Vassor-Ölis på riksåttan som gynnar österbottningarna och vårt näringsliv. Listan kunde göras ännu längre.

Den kommande mandatperioden kommer att bli utmanande. Trycket på att få ekonomin i balans är enormt stort – en åtgärd för våra barn och barnbarns skull. Finland har en åldrande befolkning och den arbetsföra andelen av befolkningen som betalar skatt minskar. För att även i framtiden ha möjlighet att upprätthålla det välfärdssamhälle som vi tillsammans byggt upp och är stolta över behövs mer arbetskraft.

En viktig del i detta är att öka arbetskraftsinvandringen. Vi behöver göra Finland till ett ännu attraktivare land att bo och jobba i på ett internationellt plan. Detta kan göras exempelvis genom skattepolitik eller genom att marknadsföra Finland som välfärdsstat, vilket i sig är något alldeles unikt på ett globalt plan. 

Vi behöver ändra utlänningslagen så att till exempel Khalid kan bo i Finland och verka i sin verkstad i Långåminne samt Shaho med familj får bygga upp sin vardag i Kristinestad. Bara några exempel som vi fått läsa om i tidningarna det senaste.

Satsningar på utbildningen är central under nästa period. Ofta har partierna olika syner i de flesta frågor men nu ses en samsyn kring satsningar på högkvalitativ utbildning på alla stadier, framförallt på baskunskaperna. Då basen är i skick, finns möjligheter att bygga vidare för framtiden oberoende vad man tar sig an.

Den kommande riksdagens ansvar är stort med tanke på åt vilket håll Finland utvecklas. Det är viktigt att vi lyckas upprätthålla den välfärdsstat som vi tillsammans byggt upp och då krävs satsningar på en fungerande arbetsmarknad, utbildning och att få ekonomin i balans. Det bör vara prioriteringar under nästa mandatperiod för stabilitet och för hela Finlands framtid.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00