Nolltolerans mot sexuella trakasserier

08.02.2023 kl. 16:52
Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort problem i samhället och det står i strid med alla individers rätt till integritet och trygghet.

Det behövs långsiktigt arbete för att bli kvitt problemet, påpekar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Minister Blomqvist deltar idag (8.2) i ett rundabordssamtal om att förhindra trakasserier och öka likabehandlingen inom räddningsbranschen.


- I de rundabordssamtal vi ordnat har det lyfts fram flera åtgärder för att förbättra situationen inom olika branscher. Bland annat behövs det tydliga riktlinjer och verksamhetsmodeller, och dessutom måste alla vara medvetna om de spelregler som gäller för att en förändring ska vara möjlig, säger Blomqvist.

- Det måste finnas tydliga processer för hur man anmäler trakasserifall och tröskeln att anmäla ska vara låg. Den som utsätts för trakasserier ska inte heller behöva oroa sig för att en anmälan kan innebära risker för karriären. Att anmäla trakasserier kräver mod och det är viktigt att hjälpa och stöda offren, säger Blomqvist.

I början av året trädde den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft. Den nya lagstiftningen innebär att även annat än fysisk beröring kan definieras som brott och att våldtäkt definieras genom avsaknaden av samtycke. 

- Den nya lagstiftningen sänder en viktig signal om att inga former av trakasserier kan accepteras och har därför en viktig roll i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier, säger Blomqvist.

- Under senaste år har det tyvärr blivit klart att sexuella trakasserier är ett utbrett och segt problem i vårt samhälle. Det är viktigt att diskussionen om problemen fortsätter, så att tröskeln för att anmäla fall av sexuella trakasserier sänks. Sexuella trakasserier och våld kan under inga omständigheter accepteras och vi måste ha en nolltolerans mot sexuella trakasserier i vårt samhälle, säger Blomqvist.

Minister Blomqvist sammankallade till ett första rundabordssamtal om sexuella trakasserier med representanter från arbetsmarknadsparterna för ett och ett halvt år sedan. Sedan dess har rundabordssamtal också ordnats med räddningsbranschen, idrottssektorn och kulturbranschen. Den 8 februari ordnades en andra del av rundabordssamtalen inom räddningsbranschen för att följa upp de åtgärder som gjorts för att förhindra sexuella trakasserier.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59