Jämlik vård för regionens alla invånare

31.01.2023 kl. 14:54
De nya välfärdsområdena har kommit igång med verksamheten och på de flesta håll verkar övergången ha varit ganska smärtfri.

När jag besökte Hangö och träffade stadens ledning här om veckan, så berättade de att kunderna inte sett någon förändring i servicen och då kan man väl anta att man lyckats rätt bra med tanke på hur pass omfattande reformen är. Att allt har gått så här pass bra har vi framför allt vårdpersonalen och tjänsteinnehavarna att tacka för. Ännu kvarstår dock en hel del utmaningar. Målet bör vara att man kan skapa strukturer som tryggar en heltäckande service även i de västligaste delarna av Nyland.

Tillgången till utbildad vårdpersonal, på båda nationalspråken, är en av de centrala framtidsfrågorna i vårt land och för att klara av det här behövs en bred palett med åtgärder. Det behövs bland annat fler utbildningsplatser, en konkurrenskraftig lön, gott ledarskap och välmående i arbetet. För ungefär två månader sedan blev det klart att Novia börjar utbilda sjukskötare i Raseborg och att ansökningstiden börjat redan nu i januari. Tilläggsplatserna är en av många lösningar som behövs för att råda bot på den akuta personalbristen inom vården och även öka antalet sjukskötare som kan både svenska och finska.

Att bli väl bemött och förstådd är några av de viktigaste faktorerna för den subjektiva kvalitetsuppfattningen och där spelar språket en stor roll. I synnerhet inom mentalvården är hjälp på sitt eget modersmål en förutsättning för att vården ska lyckas. Statistiken visar att ungas psykiska illamående ökat dramatiskt och situationen är alarmerande. Det krävs satsningar på förebyggande arbete på bred front i vårt samhälle för att vi ska kunna lösa de problem som leder till illamåendet, men vi behöver naturligtvis även se till att alla får den hjälp de behöver om de blir sjuka. Även inom mentalvården är det viktigt att vi har tillgång till utbildad vårdpersonal.

En fungerande vård och omsorg är en grundläggande rättighet för alla människor oberoende av ålder, hemort, inkomst eller modersmål. Möjligheten att få vård på svenska behöver tryggas eftersom det är en förutsättning för att vården ska fungera och dessutom är det en grundlagsenlig rättighet. Här i Västnyland har vi det rätt så bra tack vare Raseborgs sjukhus där man får bra vård och service på båda inhemska språken. För att trygga en jämlik vård för alla regionens invånare måste det här fungera också i framtiden. Det finns en hel del som ännu måste göras för att vi ska kunna garantera vård och omsorg på både finska och svenska inom hela Västra Nylands välfärdsområde.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43