Prioritera kustbanan

26.01.2023 kl. 13:35
Finansministeriet och kommunikationsministeriet kom i veckan med en utredning om de stora banprojektens miljökonsekvenser och även om de ekonomiska effekterna.

Förutom snabbare tågförbindelser  på sträckan Helsingfors-Åbo (det s.k. ”entimmeståget”), planeras det också snabbare tågförbindelser mellan Helsingfors-Tammerfors och Helsingfors-Borgå-Kouvola. Alla dessa tre stora banprojekt skulle kräva betydande ekonomiska insatser från staten och kommunerna, eftersom andelen privat finansiering är förhållandevis liten. Förutom ekonomiska konsekvenser skulle banprojekten också bland annat ha betydande miljökonsekvenser och massiva klimatkonsekvenser.

Att utveckla befintliga tågförbindelser istället för att bygga nya är något som SFP och jag förespråkat redan en längre tid. Den färska utredningen bekräftar än en gång att det skulle vara rätt väg att gå. Jag har i flera år förespråkat en utveckling av kustbanan framom det så kallade entimmeståget. År 2016 lät kommunerna i Västnyland göra en utredning som visade att en investering i Kustbanan skulle vara kostnadseffektiv. Redan då visade utredningen att det så kallade entimmeståget är en olönsam investering eftersom befolkningsunderlaget är för litet och sträckan för kort.

En förbättring av Kustbanan skulle ha många positiva effekter för näringslivet och kommunerna medan kostnaderna skulle vara endast en bråkdel av de kostnader som en helt ny bana medför. Ett av de större hindren för snabbare förbindelser på Kustbanan är avsnittet mellan Esbo och Helsingfors, men den planerade stadsbanan till Esbo kommer att åtgärda det problemet. Dessutom borde dubbelspår byggas på åtminstone vissa delar av Kustbanan för att öka banans kapacitet som i sin tur ytterligare försnabbar lokal- och fjärrtågtrafiken på banan. Dessutom behöver grunden förstärkas på vissa avsnitt.

Det finns en befogad oro bland invånarna och företagen i Västnyland att byggandet av en ny tågbana på lång sikt skulle medföra en avveckling av Kustbanan. Kustbanan har en stor strategisk betydelse speciellt för persontrafiken från regionen, såväl mot Åbo- som mot Helsingfors-hållet, och vi är starkt beroende av att trafiken löper smidigt här också i framtiden. Tack vare att vi i den här regeringen förverkligat elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan har vi nu en möjlighet att utveckla persontågstrafiken mellan Hangö och Helsingfors. Vi ska vara ansvarsfulla och i första hand satsa på den befintliga infrastrukturen, inte bygga nytt som tär på både ekonomin och miljön.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00