Ramstein-mötet måste öppna för ett effektivare stöd till Ukraina

20.01.2023 kl. 12:09
Ukraine Defense Contact Group som består av 40 länder som stöder Ukraina i kriget träffas på fredagen i Ramstein, Tyskland.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz hoppas på konkreta beslut för att öka hjälpen till Ukraina. 
 
-Det är helt klart att Ryssland inte kommer att lämna de områden det illegalt ockuperat frivilligt. Samtidigt vet vi, att Ukraina är beroende av den hjälp vi ger. Det är entydigt i inte bara Europas utan hela världens intresse, att Rysslands anfall mot Ukraina inte leder till en fryst konflikt. Om man kan tolka anfallet som en seger för Ryssland kommer andra länder att försöka på samma sak, säger Adlercreutz.
 
-Därför är det nu viktigt att stödet trappas upp. Den enda som eskalerar kriget är Ryssland. Och därför måste Ukraina stödas. Samtidigt är all effektiv hjälp fråga om komplicerade system som kräver stöd, utbildning och logistik. Därför är det skäl att agera nu - i alla händelser tar det tid innan stödet kan tas i bruk i Ukraina. Och vi vill få ett slut på kriget, säger Adlercreutz.
 
Tillsammans med Atte Harjanne föreslog Anders Adlercreutz i slutet av förra året att man skapar en europeisk koalition för att stöda Ukraina med moderna Leopard 2 stridsvagnar. Tanken har fått stöd internationellt. Tyskland, som i praktiken avgör om Leopard 2-vagnar kan skickas spelar här en avgörande roll.
 
-Det är klart att Finland bör vara med i en sådan koalition. Vi kan inte bidra med mycket, men vi bör vara med, liksom president Niinistö och minister Haavisto klart har sagt. Tanken, att detta stöd vore avhängigt av att USA också skickar stridsvagnar, någonting som Berlin signalerat, är absurd. Ukraina behöver inte flera typer av stridsvagnar, utan många vagnar av en och samma typ. Leopard 2 är ett system som är relativt lätt att lära sig använda med den utbildning ukrainska stridsvagnsbesättningar har. Och underhållet är mycket lättare att göra jämfört med amerikanska alternativ. Nu är det dags att Tyskland och Europa visar det ledarskap som behövs, säger Adlercreutz.

Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26