Äntligen kan translagen fås i mål!

19.01.2023 kl. 13:12
Idag har social- och hälsovårdsutskottet fått klart sitt betänkande om lagförslaget om könsfastställelse, den så kallade Translagen.

Finlands translagstiftning har länge fått utstå kritik av flera människorättsinstanser och den kränker också FN:s konvention om grundläggande mänskliga rättigheter. En reform av denna lagstiftning har därför ingått i regeringsprogrammet och i september överlämnades regeringens proposition till ny translagstiftning till riksdagen. Social- och hälsovårdsutskottet har under hösten behandlat ärendet med ett omfattande hörande av sakkunniga och intresseorganisationer. Riksdagsledamot och utskottsmedlemmen Veronica Rehn-Kivi, SFP, är lättad och glad över att betänkandet äntligen har godkänts.

- Behandlingen av ärendet har stött på både väntad och oväntad patrull i utskottet trots att majoriteten av de sakkunniga vi hörde starkt stödde lagförslaget. Finland har kränkt de mänskliga rättigheterna för transpersoner alldeles för länge. Den här reformen kommer inte en dag för tidigt, säger Rehn-Kivi.

Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att stärka en persons självbestämmanderätt genom att åtskilja fastställandet av det juridiska könet från medicinska behandlingar. En ansökan om fastställande av kön ska i stället utgå från en persons egen upplevelse av sitt kön. Den hårt kritiserade bestämmelsen om att transpersoner ska genomgå tvångssterilisering föreslås även slopas.

– Jag är verkligen glad över att denna skamfläck tas bort från lagstiftningen. I fortsättningen ska kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga inte vara en förutsättning för fastställande av juridiskt kön, inflikar Rehn-Kivi.

I utskottsbehandlingen har oppositionen krävt att man tillägger att en anmälan om juridiskt könsbyte inte ska kunna göras oftare än med ett års mellanrum. 

- Trots att jag deltog i beslutet, anser jag att tidsbegränsningen ger fel signal om vad vi vill med den nya lagen. Ett beslut om ett juridiskt könsbyte är inte något man fattar, eller ska fatta, på lättvindiga grunder. Nu får vi det att se ut som om vi tycker att det är okej att man byter kön från och till. Det här var väl inte meningen, säger Rehn-Kivi.

 

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25

Interpellationsdebatt om spårtrafiken nu och i framtiden.

Gruppanförande 3.10 2017 hållet av , Mats Nylund
03.10.2017 kl. 14:18

Remissdebatt om statsrådets klimatpolitiska redogörelse 2030.

Gruppanförande 27.9.2017, ledamot Anders Adlercreutz,
27.09.2017 kl. 14:30

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2018

Gruppanförande 20.9.2017, Joakim Strand
20.09.2017 kl. 10:36

Planen för den offentliga ekonomin 2018-2021

Gruppanförande 27.6.2017, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
27.06.2017 kl. 15:00