Ännu ett exceptionellt år lider mot sitt slut

24.12.2022 kl. 14:12
Snart är det jul, och ännu ett exceptionellt år lider mot sitt slut. Detta år förväntade vi oss att skulle bli året då vi lämnade pandemin bakom oss, öppnade samhället igen och skulle återgå till det ”normala”.

Istället blev det året då Putin tog kriget till Europa och Finland tillsammans med Sverige ansökte om Nato-medlemskap.

 

Den 24 februari inledde Ryssland sin brutala invasion av Ukraina. Jag minns känslan den morgonen. Det jag hade befarat att skulle ske hade blivit verklighet. Jag kommer ännu ihåg obehaget som jag fylldes av, och jag tror att vi är många som känt på samma sätt. Samtidigt gällde det att hålla huvudet kallt och jobba helhjärtat för att Finland ska ansluta sig till Nato. På de stupades dag i maj höll vi det avgörande TP-UTVA-sammanträdet där beslutet att Finland skulle ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato togs. TP-UTVA står för regeringens och presidentens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska utskott, där förutom republikens president vi fem partiledare i kvintetten samt utrikesministern och försvarsministern är medlemmar. Riksdagen godkände sedan förslaget med förkrossande majoritet: 188–8! Hela Nato-processen har varit ett styrkebesked av rang för den finländska demokratin – vi kan alla dra åt samma håll när det verkligen gäller!

 

Parallellt med Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina för Putin ett energikrig mot Europa. Följderna av det syns också hos oss i Finland i märkbart höjda energipriser och brist på el. Frågan om hur vi löser energikrisen är svår, och jag hade hoppats på mera gemensamma beslut på EU-nivå, t.ex. gällande frågan om eventuellt pristak på el. Klart är att våra hushåll drabbas på olika sätt, beroende på var man bor och hurudant elavtal man har. Regeringen har valt att stöda hushållen med höga elräkningar redan tidigare, då det gäller perioden januari till april. Den här veckan har vi fattat beslut att också retroaktivt betala stöd för november-december. Exakta mekanismen klarnar under närmaste framtid. Riksdagen får lagförslaget genast i januari. Jag anser det också viktigt  att våra jordbrukare inkluderas i elstödet.

 

Denna vecka kom också en väldigt god nyhet för regionen. Den allmänna jouren vid Jakobstads sjukhus får fortsätta de kommande tre åren. Det är något som jag vid ett flertal tillfällen diskuterat med min ministerkollega Krista Kiuru under hösten och nu är saken klar. Såväl befolkningen i nejden som personalen kan andas ut.

Denna regeringsperiod har det inte annars heller varit tunnsått med goda nyheter för Österbotten. Fulljouren vid Vasa centralsjukhus har tryggats och sjukhuset har fått ansvaret för utvecklingen av den nationella patientsäkerheten. Regeringen har slagit fast att riksarkivet ska utvecklas så att arkivets funktioner stannar i Vasa. En mängd viktiga infrastrukturprojekt för vägtrafiken har förverkligats samt tåg- och flygförbindelserna till Österbotten tryggats.  När riksdagens julklappspengar nyligen fördelades fick bl.a museiskeppet Vega i Jakobstad, Viexpo och flera Österbottniska vägprojekt finansiering.

 

Förra veckan besökte jag Sverige och Stockholm. Jag hade den stora glädjen att under SFP:s välbesökta julmingel kunna berätta att vi nu grundat en ny lokalavdelning, SFP i Stockholm. Många finländare bosatta där var på plats. Bland dem också ett flertal österbottningar. För SFP är det viktigt att upprätthålla kontakten till de finländare som bor i Sverige och vi har därför under en längre tid ordnat tillfällen i Stockholm. Nu tog vi följande, historiska steg i och med den nya föreningen.

Till sist vill jag önska er alla en god och fridfull jul.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00