Kompetenskravet på färjeförare måste granskas nu!

21.12.2022 kl. 13:22
Sänkta kompetenskrav på färjeförare på färjepasset Nagu-Korpo i den åboländska skärgården oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), medlem i riksdagens kommunikationsutskott.

Bergqvist har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar hur trafiksäkerheten kommer att garanteras framöver. 


I början av år 2023 ska landets största vajerfärja inleda trafiken mellan Nagu och Korpo. Hittills har en frigående färja trafikerat det livligt trafikerade färjepasset. Förändringen är möjlig till följd av en lagändring som möjliggör en virtuell styranordning på vajerfärjor istället för den traditionella fysiska vajern. 

– Att färjan nu blir en vajerfärja innebär att behörighetskraven för färjeföraren sänks radikalt jämfört med nuläget. Det här känns avigt, speciellt eftersom färjans kapacitet ökar märkbart. I praktiken krävs det inget annat av föraren på en vajerfärja än det att personen är 18 år, har ett läkarintyg och fått en introduktion i hur fartyget fungerar. Det krävs ingen form av sjömansutbildning över huvud taget trots att färjan är 70 m lång och kan ta 52 bilar, säger Bergqvist.

Kommunikationsutskottet lyfte upp frågan om färjeförarnas kompetenskrav då lagändringen om virtuell styranordning på vajerfärja behandlades i riksdagen i februari 2022. Man var orolig för den här situationen där livligt trafikerade färjepass lagligt kan ändras till vajerfärjepass, vilket betyder lägre kompetenskrav hos färjeföraren. 

– Kommunikationsutskottet skrev i sitt betänkande att en utredning av kompetenskraven är brådskande. Kommunikationsministeriet meddelade då att en utredning där även definitionerna av vajerfärja och frigående färja granskas ska göras i brådskande takt. Men inget har ännu hänt, konstaterar Bergqvist.

Bergqvist efterlyser nu snabba åtgärder. Redan år 2018 har Olycksutredningscentralen i samband med en utredning då en vajerfärja körde på grund i Velkua rekommenderat att kommunikationsministeriet borde bereda en lagändring som leder till att vajerfärjor definieras som fartyg. 

– Vi talar om stora färjor som kan frakta över 100 människor på en gång. Dessutom fraktas det stora mängder bränsle och andra potentiellt farliga ämnen över den smala men viktiga farleden in till Åbo. Det handlar om att upprätthålla en trygg landsväg. Nu är vi i en situation där personer utan någon som helst yrkeskompetens kan köra sådana färjor. Jag hoppas vi inte behöver gå så långt att en olycka inträffar innan man inser allvaret. Utredningen behövs nu, avslutar Bergqvist. 

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50